Apel o równe traktowanie wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości w procedurze szczepień

​Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”, odwołując się do swoich wcześniejszych stanowisk, apeli i pism, dotyczących urzędników i innych pracowników prokuratury krytycznie odnosi się do pominięcia tych osób w rozdziale 3a § 28a ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz.U 2021. poz. 91) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

​Wykluczenie tej grupy zawodowej, podobnie jak sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, jest przykładem selektywnej, nielogicznej i nie znajdującej racjonalnego uzasadnienia arbitralnej oraz niczym nie popartej decyzji. Działanie takie antagonizuje poszczególne grupy zawodowe, wymagające takiej samej ochrony w obliczu takiego samego zagrożenia.

​W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudniona jest profesjonalna i pracująca z poświęceniem kadra urzędnicza. Osoby te wykonują swoje obowiązki w warunkach narażenia zdrowia, wynikającego z panującej epidemii, albowiem to głównie oni, stojąc na pierwszej linii mają kontakt ze stronami postępowań, służbami policyjnymi i innymi osobami pojawiającymi się w siedzibach prokuratur. Osoby te także biorą udział w prowadzonych czynnościach procesowych obok realizujących je prokuratorów. Narażone są zatem na takie same czynniki ryzyka.  Różnicowanie osób zatrudnionych w jednej instytucji i wykonujących razem z prokuratorami czynności w tych samych miejscach wyłącznie z uwagi na ich status zawodowy jest całkowicie niezrozumiałe, nieracjonalne i nieetyczne. Wspólnie pracujemy i tworzymy korpus pracowników prokuratury, a zatem wspólnie ponosimy koszty funkcjonowania tej instytucji w dobie zagrożenia epidemicznego.  

W przypadku osób personelu medycznego nie dokonywano rozróżnienia na lekarzy i inny personel pomocniczy, który byłby traktowany odmiennie. Do szczepień przewidziano w ramach tej samej grupy wszystkich, w tym także osoby wykonujące wyłącznie czynności usługowe, pomocnicze, porządkowe, a nawet pracowników firm zewnętrznych i ich kierowców. Tymczasem w ramach jednej instytucji, jaką jest prokuratura, dokonuje się całkowicie niezrozumiałego podziału i rozróżnienia.

Dlatego wzywamy Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości, członka Rady Ministrów do natychmiastowego podjęcia skutecznych działań zmierzających do ujednolicenia i równego potraktowania wszystkich pracowników prokuratury jako osób podlegających szczepieniu w ramach jednej grupy. 

​Postulujemy także o wdrożenie podobnych zasad wobec sędziów i wszystkich pozostałych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.