Unia Prokuratorów w Republice Czeskiej w sprawie najnowszej formy szykany polskich prokuratorów

Dnia 15 stycznia 2021 r. prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zdecydowal o delegacji 10 prokuratorów na okres sześciu miesięcy do innych prokuratur znajdujących się w odleglości od 200 do 500 km od miejsca ich zamieszkania. Decyzję o delegacji wydano i oznajmiono delegowanym prokuratorom tylko z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Sześć prokuratorów, których decyzja ta dotyczy się aktywnie angażuje w Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia, trzy z nich są członkami zarządu Stowarzyszenia. Przeciwko decyzji o delagacji  nie ma środka odwoławczego. Rzekomym powodem tych decyzji miała być potrzeba wsparcia prokuratur, które z powodu pandemii są w trudnej sytuacji kadrowej, co jednak można uznać za zwykły pretekst, który nie jest prawdziwy, ponieważ niektórzy z w ten sposób przeniesionych prokuratorów pracowali właśnie w prokuraturach, które są najbardziej obciążone (np. w Warszawie). Oczywiste jest, że decyzja o tymczasowym przeniesieniu w ciągu 48 godzin na miejsca oddalone kilkaset kilometrów od miejsc zamieszkania prokuratorów i to na maksymalny możliwy okres czasu, kdy zgoda delegowanych prokuratorów nie jest wymagana, ma charakter szykany i wiąże się z działalnością tych prokuratorów oraz ich krytyczną oceną postępowania Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Unia Prokuratorów w Republice Czeskiej od dawna śledzi destrukcję niezależnego wymiaru sprawiedliwości, co uważa za bardzo niepokojące zjawisko . Aktualnie wyrażamy polskim kolegom solidarność i wsparcie w ich niełatwej sytuacji.

Link do stanowiska na stronie Unii Prokuratorów w Republice Czeskiej

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.