Apel Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie szczepień prokuratorów poza kolejnością w ramach grupy „1”

W dniu 14 stycznia 2021 roku zostało wydane i opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021, poz. 91), na mocy którego prokuratorzy i asesorzy prokuratury zostali zakwalifikowani do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 w ramach etapu „1” wraz ze służbami mundurowymi oraz służbami pozamedycznymi zajmującymi zapewnieniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego (wojsko, policja, służby ratownicze, straż pożarna).

Decyzja ta wzbudziła powszechne oburzenie w przestrzeni publicznej, albowiem oczywistym było, że szczególna ścieżka zaszczepienia prokuratorów i asesorów prokuratury jest wyrazem wyjątkowego podejścia władzy politycznej do instytucji prokuratury oraz przekonania o jej znaczeniu dla umacniania nowego ładu prawnego, naruszającego zasady praworządności i demokratycznego państwa prawnego. Jest to zatem kolejna nagroda, która ma wpłynąć na indywidualne zachowania prokuratorów pracujących oczywiście często w trudnych warunkach i narażających swoje zdrowie, mająca jednak wymiar wątpliwy moralnie.

Po raz kolejny stawia ona bowiem prokuratorów w roli szczególnej kategorii podmiotów (kasty), która zyskuje konkretne przywileje przed innymi, niemniej zagrożonymi, lecz mniej hołubionymi grupami zawodowymi.

Wystarczy bowiem wspomnieć przede wszystkim urzędników i innych pracowników prokuratury oraz asystentów, którzy wspólnie z nami każdego dnia realizują swoje niezwykle ważne obowiązki w sytuacji podobnego, a czasem nawet większego zagrożenia. Nie można tez pominąć środowiska sędziowskiego, a także innych uczestników wymiaru sprawiedliwości, którzy podobnie jak prokuratorzy każdego dnia w okresie pandemii realizują swoje obowiązki .

Solidarność zawodowa ze wszystkimi grupami zawodowymi, a przede wszystkim z osobami, które każdego dnia spotykamy w naszych miejscach pracy oraz zwykła ludzka uczciwość nakazują w tym przypadku zachowanie szczególnej wstrzemięźliwości wobec kolejnej korupcyjnej oferty skierowanej do prokuratorów przez czynniki rządzące.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia od samego początku swojego istnienia akcentowało stanowisko, iż prokuratura i prokuratorzy stanowią ważny element wymiaru sprawiedliwości i nie powinni być utożsamiani z działalnością organów siłowych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nie znajduje zatem żadnego merytorycznego uzasadnienia dla szczepień prokuratorów w tak wyjątkowych warunkach, przed większością społeczeństwa.

Z tego też powodu, mając na względzie przedstawione uwarunkowania, zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia apeluje do wszystkich członków Stowarzyszenia, jak i innych koleżanek i kolegów prokuratorów oraz asesorów mających świadomość intencjonalnych decyzji władz, aby w imię solidarności zawodowej oraz zwykłej ludzkiej przyzwoitości zrezygnowali z tej szczególnej ścieżki, określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 roku i poddali się szczepieniu w ramach przypadającej im zwykłej kolejności.

Mamy świadomość, iż w dobie szerzącej się pandemii oraz obaw o zdrowie i życie swoje, jak i osób najbliższych są to decyzje bardzo trudne. Rozumiemy decyzje koleżanek i kolegów, którzy poddadzą się szczepieniom z uwagi na długotrwałe i przewlekłe schorzenia, zagrażające ich życiu. Podkreślamy jednak, iż w większości przypadków nie zachodzą wyjątkowe względy zdrowotne wymagające natychmiastowych szczepień, a w tych konkretnych okolicznościach odmowa skorzystania z przywilejów oferowanych przez władzę będzie wartością zdecydowanie większą i w naszej ocenie stanie się pierwszym zalążkiem odbudowywania zaufania społeczeństwa do części prokuratorów oraz ich wizji prokuratury.

Koleżanki i Koledzy,

Znajdujemy się być może w sytuacji wyjątkowej próby, która daje nam ostatnią szansę pokazania, że tkwią jeszcze w nas wartości pozwalające dać odpór przywilejom władzy oraz kolejnej instytucjonalnej korupcji. Pamiętajmy, że jesteśmy członkami społeczeństwa, z którym i dla którego będziemy w przyszłości budować nową prokuraturę. Nie możemy oddzielać się od niego murem przywilejów i bezgranicznego podporządkowania władzy politycznej. Nie zmarnujmy tej szansy.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.