Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie szczepień ochronnych przeciw COVID-19

Szanowne Koleżanki i Koledzy prokuratorzy, pracownicy prokuratury, asystenci prokuratorów, sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości,

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia od chwili ogłoszenia przez Radę Ministrów kolejności szczepień przeciwko COVID-19 i zakwalifikowania prokuratorów i asesorów prokuratury do etapu  „1” wraz ze służbami mundurowymi i służbami pozamedycznymi zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego (wojsko, policja, służby ratownicze, straż pożarna) stanowczo protestowało przeciwko niemającemu logicznego uzasadnienia faworyzowaniu wymienionych osób przy jednoczesnym bezpodstawnym pominięciu pozostałych pracowników wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim urzędników i innych pracowników prokuratury, asystentów, sędziów, pracowników sądów a także innych uczestników wymiaru sprawiedliwości, którzy wspólnie z nami każdego dnia realizują swoje niezwykle ważne obowiązki w sytuacji podobnego, a niejednokrotnie znacznie zwiększonego narażenia na zarażenie.

Nasi członkowie wielokrotnie wypowiadali się na ten temat w mediach, zaś zarząd Stowarzyszenia zajął w dniu 3 lutego 2021r. oficjalne stanowisko, krytykując dyskryminującą kolejność szczepień i zaapelował do prokuratorów i asesorów prokuratury o solidaryzowanie się z pozostałymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości, którzy zostali pominięci w pierwszym etapie szczepień.

Członkowie Stowarzyszenia nie byli nigdy przeciwnikami szczepień, wręcz przeciwnie – jesteśmy zwolennikami szczepień jako najskuteczniejszego oręża w walce z pandemią. Sprzeciwiamy się jednak dzieleniu środowiska pracowników wymiaru sprawiedliwości na „lepszych i gorszych”, konsekwentnie podkreślając, że jedynym i uzasadnionym logicznie oraz praktycznie i etycznie rozwiązaniem jest przeprowadzenie jednoczesnych szczepień całej grupy zawodowej, bez dokonywania niezrozumiałych wewnętrznych podziałów.

Nasza konsekwentna postawa spotykała się z krytyką, między innymi ze strony Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, którego przedstawiciele w oficjalnych wypowiedziach nazywali nas bezpodstawnie „antyszczepionkowcami”.

Po raz kolejny okazało się, że presja ma sens i że to my mieliśmy rację.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uwzględniła postulaty – nasze i innych odpowiedzialnych organizacji zawodowych i stowarzyszeń  – i dołączyła pracowników wymiaru sprawiedliwości do pierwszego etapu szczepień. Bardzo się cieszymy, że w tej sprawie zwyciężyła logika. Zapewniamy wszystkich Państwa, że Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia będzie w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz zapewnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19.

Wobec wskazanej zmiany w programie szczepień apelujemy do każdego z Państwa o przystąpienie do szczepień ochronnych oraz wzywamy kierownictwo prokuratur wszystkich szczebli o natychmiastowe uwzględnienie w planach szczepień asystentów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników prokuratury.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia