Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie szczepień ochronnych przeciw COVID-19

Szanowne Koleżanki i Koledzy prokuratorzy, pracownicy prokuratury, asystenci prokuratorów, sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości,

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia od chwili ogłoszenia przez Radę Ministrów kolejności szczepień przeciwko COVID-19 i zakwalifikowania prokuratorów i asesorów prokuratury do etapu  „1” wraz ze służbami mundurowymi i służbami pozamedycznymi zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego (wojsko, policja, służby ratownicze, straż pożarna) stanowczo protestowało przeciwko niemającemu logicznego uzasadnienia faworyzowaniu wymienionych osób przy jednoczesnym bezpodstawnym pominięciu pozostałych pracowników wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim urzędników i innych pracowników prokuratury, asystentów, sędziów, pracowników sądów a także innych uczestników wymiaru sprawiedliwości, którzy wspólnie z nami każdego dnia realizują swoje niezwykle ważne obowiązki w sytuacji podobnego, a niejednokrotnie znacznie zwiększonego narażenia na zarażenie.

Nasi członkowie wielokrotnie wypowiadali się na ten temat w mediach, zaś zarząd Stowarzyszenia zajął w dniu 3 lutego 2021r. oficjalne stanowisko, krytykując dyskryminującą kolejność szczepień i zaapelował do prokuratorów i asesorów prokuratury o solidaryzowanie się z pozostałymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości, którzy zostali pominięci w pierwszym etapie szczepień.

Członkowie Stowarzyszenia nie byli nigdy przeciwnikami szczepień, wręcz przeciwnie – jesteśmy zwolennikami szczepień jako najskuteczniejszego oręża w walce z pandemią. Sprzeciwiamy się jednak dzieleniu środowiska pracowników wymiaru sprawiedliwości na „lepszych i gorszych”, konsekwentnie podkreślając, że jedynym i uzasadnionym logicznie oraz praktycznie i etycznie rozwiązaniem jest przeprowadzenie jednoczesnych szczepień całej grupy zawodowej, bez dokonywania niezrozumiałych wewnętrznych podziałów.

Nasza konsekwentna postawa spotykała się z krytyką, między innymi ze strony Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, którego przedstawiciele w oficjalnych wypowiedziach nazywali nas bezpodstawnie „antyszczepionkowcami”.

Po raz kolejny okazało się, że presja ma sens i że to my mieliśmy rację.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uwzględniła postulaty – nasze i innych odpowiedzialnych organizacji zawodowych i stowarzyszeń  – i dołączyła pracowników wymiaru sprawiedliwości do pierwszego etapu szczepień. Bardzo się cieszymy, że w tej sprawie zwyciężyła logika. Zapewniamy wszystkich Państwa, że Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia będzie w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz zapewnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19.

Wobec wskazanej zmiany w programie szczepień apelujemy do każdego z Państwa o przystąpienie do szczepień ochronnych oraz wzywamy kierownictwo prokuratur wszystkich szczebli o natychmiastowe uwzględnienie w planach szczepień asystentów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników prokuratury.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.