Projekt edukacyjny „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że po jesiennym sukcesie, jakim były prelekcje członków naszego stowarzyszenia w ramach XXIV edycji Dni Edukacji Prawniczej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „ELSA” postanowiliśmy iść za ciosem i opracowaliśmy autorski program projektu edukacyjnego zatytułowany „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”. Projekt obejmuje cykl prelekcji i wykładów dedykowanych studentom prawa, a sama działalność edukacyjna prowadzona jest pro publico bono i wpisuje się w realizację celów statutowych stowarzyszenia Lex Super Omnia. W swoim założeniu chcemy przybliżyć społeczności akademickiej wiedzę na temat warunków i zasad wykonywania zawodu prokuratora z uwzględnieniem etapów szkolenia podczas aplikacji oraz przebiegu asesury. Chcemy rozmawiać ze studentami o tym czy i dlaczego warto zostać prokuratorem? Jak wygląda ścieżka dostępu do naszego zawodu? Z jakimi problemami przychodzi nam się mierzyć wykonując nasze obowiązki? Czym jest dzisiaj niezależność w prokuraturze? Na te i inne nurtujące adeptów sztuki prawniczej pytania chcemy odpowiedzieć w sposób zmierzający do zestawienia oczekiwań kandydata na prokuratora z rzeczywistością ocenianą przez pryzmat naszych doświadczeń zawodowych.
Z flagowym projektem jako grupa edukacyjna Lex Super Omnia „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” ruszamy już w tym tygodniu. Pierwsza prelekcja odbędzie się 9 marca 2021 roku na zaproszenie katowickiego oddziału legendarnej „Elsy”. W dniu 10 marca 2021 roku o tajnikach ścieżki zawodowej prokuratorów nasza członkini opowiadać będzie studentom szczecińskiego oddziału „Elsy”. W kolejnych tygodniach marca również zapowiada się intensywna aktywność zespołu edukacyjnego, bowiem w dniu 15 marca 2021 roku nasi przedstawiciele będą gościć ze swoimi wykładami u studentów Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP Uniwersytetu Jagielońskiego, a 18 marca 2021 roku w KNPK – Temida wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym czasie przewidziany jest również wykład dla warszawskiego oddziału „Elsy”. Informujemy również, że naszą ofertę współpracy w zakresie realizacji projektu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” przyjęły także wydziały prawa SWPS w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, lubelski oddział „Elsy” oraz wydział prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu we Wrocławiu, z którymi prokuratorzy działający w grupie edukacyjnej uzgadniają już dogodne terminy wystąpień. Program cieszy się dużą popularnością wśród uczelni wyższych, a kolejne propozycje współpracy wciąż napływają do koordynatora projektu.
Grupa edukacyjna Stowarzyszenia Lex Super Omnia będzie realizowała również inne projekty edukacyjne zarówno własne, jak i wynikające z zaproszeń kierowanych do nas z różnych stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw obywatelskich, uczelni wyższych i szkół średnich. W ramach tego segmentu naszej działalności 9 marca 2021 roku nasz przedstawiciel wygłosi na zaproszenie oddziału rzeszowskiej „Elsy” wykład „Od zbrodni do oskarżenia – rola prokuratora”, natomiast w dniu 10 marca 2021 roku odbędzie się prelekcja dotycząca instytucji świadka koronnego dla studentów prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Z kolei 17 marca 2021 roku dla wydziału psychokryminalistyki katowickiego oddziału SWPS zostanie przeprowadzona prelekcja na temat „Profilowania psychologicznego (kryminalnego) w pracy prokuratora”.
Cel edukacyjny ma również swój wydźwięk w aktywności członków naszej grupy w mediach, w tym również społecznościowych, a także poprzez realizację zaproszeń do projektów mających na celu przybliżenie problematyki pracy prokuratora, prowadzenia śledztw lub szeroko rozumianej praworządności. Takim wydarzeniem był udział naszego przedstawiciela w podcaście „Nie tylko o prawach człowieka”, gdzie na zaproszenie Adama Bodnara członek zarządu Lex Super Omnia opowiadał czym jest służba państwu w korpusie prokuratorskim. Z dużym entuzjazmem przyjęliśmy również wystąpienie w dniu 8 lutego 2021 roku członkini naszego zespołu edukacyjnego w audycji radia Tok FM, w której opowiedziała o podstawach wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz czym jest postępowanie sprawdzające. Pani prokurator udzieliła również komentarza do ważnej publikacji jaka ukazała się w serwisie Prawo.pl autorstwa Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej oraz Patrycji Rojek-Sochy pt: „Krzywda dziecka za zamkniętymi drzwiami, sprawcy często pozostają bezkarni”.
W polu widzenia są kolejne projekty i programy, które jako grupa edukacyjna Stowarzyszenia Lex Super Omnia będziemy realizować, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w aktywność naszego zespołu. To z całą pewnością niezwykle satysfakcjonująca praca, która daje dużo pozytywnej energii i przynosi ciekawe doświadczenia.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.