Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wytaczania powództw przeciwko prokuratorom

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z niedowierzaniem  przyjęło informację zawartą w komunikacie prasowym Biura Prasowego Prokuratury Krajowej  z dnia 24 lutego 2021 roku o wystąpieniu na drogę sądową wobec p.o. prezesa Stowarzyszenia prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej w związku z jej wypowiedziami zawartymi w artykule zamieszczonym w Gazecie Wyborczej pt.” Ukarana prokuratorka ostrzega szefów: Nie chcę nikogo straszyć, ale gromadzimy dowody”.  Nie sposób bowiem dostrzec jakichkolwiek przesłanek merytorycznych do takiego wystąpienia w sytuacji, gdy wypowiedź prokurator odnosiła się jedynie do określonych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lex Super Omnia krytycznie oceniające funkcjonowanie prokuratury.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia nie kwestionuje możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, także w przypadku organu władzy państwowej jakim jest Prokuratura. Niemniej jednak zdumienie budzą okoliczności tego wystąpienia i symptomatyczna korelacja czasowa z wytoczeniem indywidualnego powództwa przez prokurator Katarzynę Kwiatkowską w związku z budzącym prawne oraz merytoryczne wątpliwości delegowaniem jej, a także innych prokuratorów do jednostek oddalonych daleko poza miejsce ich stałego zamieszkania.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zapowiadane przez Prokuraturę Krajową sądowe wystąpienie jest ewidentną reakcją na wniesiony pozew oraz próbą wywołania efektu mrożącego wśród prokuratorów, którzy zapowiadali podobne wystąpienia w odpowiedzi na podejmowane wobec nich władcze decyzje kadrowe przez Prokuratora Krajowego.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia w sposób zdecydowany sprzeciwia się takim praktykom, które są oznaką słabości i braku merytorycznych argumentów w debacie publicznej na temat funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości,

Zapowiadane działanie Prokuratury Krajowej w sposób ewidentny narusza konstytucyjnie zagwarantowane prawo wolności wypowiedzi, które w równym stopniu jak obywateli dotyczy prokuratorów działających w legalnie funkcjonującym zrzeszeniu. Jest to o tyle istotne, iż możliwość zaprezentowania własnego stanowiska w ważnych kwestiach odnoszących się do działalności prokuratury stanowi jedyną możliwość realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Wolność słowa, co również podkreśla Prokuratura Krajowa, stanowi jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego, która pozwala na wyrażanie w przestrzeni publicznej swoich poglądów, a także formułowania krytyki wobec organów władzy państwowej, szczególnie zaś wtedy, gdy jest w pełni uzasadniona.

Krytyczne wypowiedzi prokuratorów nie mogą zatem stanowić podstawy do kreowania przeciwko nim powództw, które oparte są na bezzasadnych argumentach prawnych, a ich jedynym celem jest wywołanie przez organ znajdujący się w zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji efektu mrożącego i zniechęcania prokuratorów do występowania na drogę sądową.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.