Tour de Konstytucja PL

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia jest współorganizatorem „Tour de Konstytucja PL” – organizowanej przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych pod honorowym patronatem RPO Adama Bodnara ogólnopolskiej sztafety praw obywatelskich zapisanych w Konstytucji RP.

Od 3 maja do 4 czerwca 2021 r. po Polsce będzie podróżować zwój Konstytucji RP, przewożony przez odpowiednio oznakowany „Tour – BUS”. Na trasie „Tour – BUSa” odbędą się przygotowane przez lokalnych aktywistów i współorganizatorów, min. stowarzyszenia prawnicze, wydarzenia, których celem będzie:

  • przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej,
  • propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich,
  • propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE,
  • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
  • upowszechnianie idei wolontariatu.

Przygotowany specjalnie na tę okazję zwój Konstytucji RP będzie podpisywany przez uczestników, dzięki czemu stanie się wspólnym obywatelskim dokumentem, potwierdzającym wagę praw obywatelskich i oddanie walce o prawa zapisane w Konstytucji. Podczas wydarzeń lokalnych będą działać „niezależne stoliki obywatelskie”, przy których będzie można porozmawiać z prawnikami, min. członkami naszego Stowarzyszenia.

Zachęcamy Was do zaangażowania się w „Tour de Konstytucja PL” – projekt dla wszystkich tych, którzy pragną wolnej, otwartej i demokratycznej Polski.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.