Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie pozwu przeciwko prok. Katarzynie Kwiatkowskiej

W związku z ujawnieniem przez środki masowego przekazu informacji o skierowaniu przez Prokuraturę Krajową pozwu przeciwko p.o. prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej w związku z jej wypowiedziami zawartymi w artykule zamieszczonym w Gazecie Wyborczej oraz żądaniem zapłaty znaczącej kwoty 250 000 zł na cel wskazany przez powoda wraz z domaganiem się zamieszczenia przeprosin w mediach, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim oburzeniem i dezaprobatą odnosi się do tych działań i w całości podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 4 marca 2021 roku. 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia nie kwestionuje prawa dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, także w przypadku organu władzy państwowej jakim jest prokuratura, niemniej jednak działania te winny mieć charakter wyjątkowy i nie mogą zmierzać do ograniczania słusznej i merytorycznej krytyki w imię swoiście rozumianej unii personalno-organizacyjnej ze strony kierownictwa prokuratury. Nie budzi wątpliwości, iż korelacja czasowa łączy fakt skierowania pozwu z wytoczeniem indywidualnego powództwa przez prokurator Katarzynę Kwiatkowską w związku z budzącym prawne oraz merytoryczne wątpliwości delegowaniem jej, a także innych prokuratorów do jednostek oddalonych od miejsca ich stałego zamieszkania.

Wysokość żądanego odszkodowania sięgająca znaczącej kwoty 250 000 zł ma w swej istocie wywołać efekt mrożący i zastraszyć tych prokuratorów, którzy dotąd w sposób jawny i merytoryczny kwestionowali prawidłowość działań dobrozmianowej prokuratury, a przede wszystkim fasadowość zmian, które zostały wprowadzone po 2016 roku. Nie sposób oprzeć się zatem wrażeniu, że wystąpienie Prokuratury Krajowej na drogę sądową przeciwko pozostającej w zdecydowanie słabszej pozycji Pani prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej jest przejawem raczej dowartościowania własnego ego, a nie dążeniem do obrony dobrego imienia prokuratury, której pozycja oraz zaufanie społeczne już dawno legły w gruzach.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia w sposób zdecydowany sprzeciwia się takim praktykom, które są oznaką słabości i braku merytorycznych argumentów w debacie publicznej na temat funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości,

Działanie podjęte przez Prokuraturę Krajową w sposób ewidentny narusza konstytucyjnie zagwarantowane prawo wolności wypowiedzi, która w równym stopniu dotyczy obywateli jak i prokuratorów działających w legalnie funkcjonującym zrzeszeniu. Jest to o tyle istotne, iż możliwość zaprezentowania własnego stanowiska w ważnych kwestiach odnoszących się do działalności prokuratury stanowi jedyną możliwość realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Krytyczne wypowiedzi prokuratorów nie mogą stanowić podstawy kreowania przeciwko nim powództw opartych na bezzasadnych argumentach prawnych, których jedynym celem jest wywołanie przez organ znajdujący się w zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji efektu mrożącego i zniechęcania prokuratorów do występowania na drogę sądową.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.