Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę „Złotej Temidy” organizowanym z inicjatywy Fundacji „Humanitas” w Sosnowcu

W dniu 29 czerwca 2021 roku w Sosnowcu miała miejsce uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody w Konkursie o „Złotą Temidę”, organizowanym z inicjatywy Fundacji „Humanitas” oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Celem Konkursu było wyróżnienie i promowanie działań oraz postaw prawników, ukierunkowanych na szerzenie zasad praworządności w Polsce i Europie.

Nagrody w Konkursie „Złotej Temidy” otrzymali :

  • prof. Włodzimierz Wróbel,
  • prof. Krystian Markiewicz,
  • prok. Krzysztof Parchimowicz,
  • adw. Roman Kusz,
  • sędzia w st. spocz. Daniel Stachura,
  • sędzia S.A. Aleksandra Janas.

Podczas ceremonii wręczania nagród członkowie Kapituły Konkursu oraz uhonorowani wskazali na doniosłość walki niezależnych prokuratorów ze Stowarzyszenia LSO o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego.
Odbierając nagrodę Pan prok. Krzysztof Parchimowicz podziękował członkom Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” za niezłomność, a organizatorom za dostrzeżenie pracy przez nich realizowanej dla idei państwa prawa. W swoich przemowach nagrodzeni prof. Włodzimierz Wróbel oraz prof. Krystian Markiewicz wskazali na rolę niezależnej Prokuratury w praworządnym systemie prawnym.


Panu prok. Krzysztofowi Parchimowiczowi towarzyszyli podczas odbierania nagrody przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz grupa jego członków.


Szczególnie inspirujące i motywujące do dalszej pracy okazały się także słowa wsparcia oraz uznania, kierowane do Pana prok. Krzysztofa Parchimowicza przez gości obecnych na gali w toku osobistych rozmów odbytych po zakończeniu oficjalnej części ceremonii.