Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę „Złotej Temidy” organizowanym z inicjatywy Fundacji „Humanitas” w Sosnowcu

W dniu 29 czerwca 2021 roku w Sosnowcu miała miejsce uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody w Konkursie o „Złotą Temidę”, organizowanym z inicjatywy Fundacji „Humanitas” oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Celem Konkursu było wyróżnienie i promowanie działań oraz postaw prawników, ukierunkowanych na szerzenie zasad praworządności w Polsce i Europie.

Nagrody w Konkursie „Złotej Temidy” otrzymali :

  • prof. Włodzimierz Wróbel,
  • prof. Krystian Markiewicz,
  • prok. Krzysztof Parchimowicz,
  • adw. Roman Kusz,
  • sędzia w st. spocz. Daniel Stachura,
  • sędzia S.A. Aleksandra Janas.

Podczas ceremonii wręczania nagród członkowie Kapituły Konkursu oraz uhonorowani wskazali na doniosłość walki niezależnych prokuratorów ze Stowarzyszenia LSO o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego.
Odbierając nagrodę Pan prok. Krzysztof Parchimowicz podziękował członkom Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” za niezłomność, a organizatorom za dostrzeżenie pracy przez nich realizowanej dla idei państwa prawa. W swoich przemowach nagrodzeni prof. Włodzimierz Wróbel oraz prof. Krystian Markiewicz wskazali na rolę niezależnej Prokuratury w praworządnym systemie prawnym.


Panu prok. Krzysztofowi Parchimowiczowi towarzyszyli podczas odbierania nagrody przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz grupa jego członków.


Szczególnie inspirujące i motywujące do dalszej pracy okazały się także słowa wsparcia oraz uznania, kierowane do Pana prok. Krzysztofa Parchimowicza przez gości obecnych na gali w toku osobistych rozmów odbytych po zakończeniu oficjalnej części ceremonii.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.