Sprawozdanie z działalności grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia w maju 2021 r.

To był maj!!! Wykłady i prelekcje grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród środowisk akademickich. Grafiki naszych prelegentów wypełnione były kolejnymi spotkaniami z młodzieżą akademicką, na których realizowany był w dalszym ciągu nasz flagowy projekt edukacyjny „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” ale również szereg wykładów tematycznych, które stają się równie ważną wizytówką działalności edukacyjnej naszego stowarzyszenia.

Śpieszymy zatem poformować, że nasi prokuratorzy w dniach 10 i 17 maja 2021 r. przeprowadzili dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie prelekcję wykładu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”. Przedstawili licznej rzeszy studentów drogi dojścia do zawodu prokuratora oraz jak w praktyce wygląda praca asesora i prokuratora w Prokuraturze Rejonowej, zarówno na polu karnym jak i pozakranym. Studenci dowiedzieli się również na czym polegają dyżury zdarzeniowe, doprowadzenia i dyżury w ZMS. Szeroko omówiono również ten aspekt naszej pracy, który pozwala spojrzeć na prokuratora nie tylko z perspektywy czuwania nad ściganiem przestępstw, ale także stania na straży praworządności, jako gwaranta uprawnień procesowych stron. Wśród standardowych pytań o nasz zawód pojawiały się również bardziej zaskakujące np. o to czy osoba niepełnosprawna i poruszająca się na wózku inwalidzkim, może zostać prokuratorem oraz czy przeszkoda w tym mogą być tatuaże.

Bardzo ciekawym projektem, do którego zostaliśmy zaproszeni jest kampania społeczna Elsy Poland zatytułowana „Krok bliżej praworządności”. Dnia 19 maja 2021 roku na zaproszenie lubelskiego oddziału Elsy prokuratorzy z grupy edukacyjnej przeprowadzili prelekcję w formie dyskusji, której punktem wyjścia był temat „Niezależny prokurator stojący na straży praworządności„. Odpowiadając na pytania studentów, którzy wykazują się dużą wiedzą na temat stanu praworządności w naszym kraju, przedstawiciele naszego stowarzyszenia starali się zwrócić ich uwagę na funkcjonowanie i ocenę mechanizmów oraz gwarancji niezależnej prokuratury w kontekście ochrony szeroko rozumianej praworządności, w tym praw i wolności obywatela.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się nadal nasz flagowy wykład „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”, który w maju realizowany był dla studentów prawa SWPS w Poznaniu i Warszawie. Licznie zadawane podczas tych prelekcji pytania dotyczyły pracy prokuratora i zagrożeń z jakimi się spotykamy, konstytucjonalizacji prokuratury i tego czy normy konstytucyjne na pewno zagwarantują prokuratorską niezależność. Studenci pytali także o prokuratorską niezależność, organizację prokuratury, o to czy praca prokuratora jest bezpieczna i czy jego rodzinie nic nie grozi w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Chcieli także wiedzieć, jak wyglądają wynagrodzenia prokuratora i kiedy przechodzi się w stan spoczynku, czy aplikant i asesor mogą dodatkowo pracować oraz czy w naszym zawodzie dużo jest kobiet. Szczególne zainteresowanie studentów warszawskich wzbudziła kwestia delegacji i odpowiedzi na pytanie, czy prokurator musi pracować w miejscu delegowania? Prelekcje wykładu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” odbyły się również dla Studenckiego Koła Nauk Penalnych Fines Poenarum z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.     

Z kolei na zaproszenie członków Studenckiego Penalnego Koła Naukowego UMCS 26 maja 2021 roku w Lublinie przeprowadzono cieszący się popularnością wykład na temat „Profilowania kryminalnego w pracy prokuratora”. Natomiast w dniu 1 czerwca 2021 roku nasza przedstawicielka wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Małoletni w procesie karnym” organizowanej przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS w Lublinie, gdzie w panelu eksperckim przeprowadziła prelekcję dotyczącą zagadnień odpowiedzialności małoletnich.

Rok akademicki dobiega pomału końca i chyba najlepszym podsumowaniem naszej trzymiesięcznej działalności na polu edukacyjnym są zaproszenia do współpracy z uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami już od następnego semestru. Podziękowania i gratulacje jakie odbieramy od środowisk akademickich i prawniczych cieszą nas bardzo i dają dowód na konieczność kontynuacji projektów edukacyjnych stowarzyszenia Lex Super Omnia. Nadchodzące tygodnie będą dla nas równie pracowite. Możemy na razie zdradzić, że przerwa wakacyjna będzie dla nas czasem intensywnej pracy nad nowymi propozycjami i projektami edukacyjnymi, z którymi od października będziemy chcieli wrócić przedstawiając nową ofertę współpracy z środowiskami akademickimi.

Aleksandra Antoniak-Drożdż

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.