Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w kwestii zawieszenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Wychowanie to proces oddziaływania społecznego, w którym kształtuje się tożsamość młodego człowieka, buduje się hierarchia wartości i społecznie pożądanych postaw. W procesie tym uczestniczą rodzice, przedszkole i szkoła, wyższe uczelnie – jako placówki oświatowe. W tym procesie uczestniczymy wszyscy jako obywatele przekazując młodszym pokoleniom wartości, które sami uważamy za ważne, dziedziczone z   pokolenia na pokolenie od naszych rodziców i dziadków.

Aktem prawnym, który jest nośnikiem wartości uniwersalnych dla całego społeczeństwa jest Konstytucja. Jest to akt szczególny, fundamentalny dla każdego społeczeństwa, dla wszystkich obywateli.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia jako współorganizator ogólnopolskiej akcji „Tour de Konstytucja”, której ideą jest propagowanie wiedzy o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wśród wszystkich obywateli naszej Ojczyzny z ogromnym zdziwieniem przyjęło informację o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i zawieszeniu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Decyzja o zawieszeniu podjęta została przez Burmistrza Dobczyc na wniosek małopolskiego kuratora oświaty i Rzecznika Praw Dziecka.  Powodem takiej decyzji miało być rzekome narażenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach „na treści niedostosowane do ich wieku rozwojowego” podczas spotkania „Tour de Konstytucja”.

Poznawanie Konstytucji od najmłodszych lat jest nie tylko naszym prawem, ale także obowiązkiem. Truizmem jest przypomnienie, że to właśnie w Konstytucji zapisane jest nasze prawo do życia, prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czy prawo najmłodszych do edukacji.

Jako prokuratorzy na mocy art. 2 Prawa o prokuraturze mamy obowiązek stania na straży praworządności. Z tego względu czujemy się również uprawnieni do zajmowania stanowiska w ważnych sprawach społecznych, a taką jest bez wątpienia kwestia wychowania najmłodszych obywateli naszej Ojczyzny. Czujemy się w obowiązku wyrażenia naszego sprzeciwu wobec decyzji o zawieszeniu dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczycach.  

Z powodu Konstytucji i szerzenia wiedzy o niej nikt nie może być krzywdzony i niesprawiedliwie oceniany. Konstytucja ma Nas, wolnych obywateli demokratycznego państwa prawa, jednoczyć, a nie dzielić!

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.