Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich w sprawie inicjatyw dotyczących wspierania dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, na salach rozpraw polskich sądów i europejskich trybunałów, na demonstracjach, w trakcie spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz codziennie w mediach społecznościowych, stajemy w obronie uniwersalnych wartości, praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych Polakom w polskiej Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego.

Od kilku lat ostrzegamy, że łamanie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą Konstytucji RP i prawa europejskiego, może doprowadzić do wyprowadzenia Polski z rodziny państw Unii Europejskiej, które łączą wspólne wartości demokratyczne.

Dzięki podjętym przez nas działaniom Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdziły, że nasze obawy były i są nadal uzasadnione. Szereg decyzji upolitycznionych organów naszego Państwa nie pozostawiło wątpliwości, że dobro wspólne Polaków nie jest dla nich priorytetem. Ponad 80% Polaków chce, aby Polska była nadal pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Może stać się to niemożliwe, jeśli organy Państwa nie będą respektowały orzeczeń najwyższych organów sądowych Unii Europejskiej. Skutkiem takich działań, jak wyrok z Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 7 października 2021 r., możemy stracić nie tylko bezpieczeństwo prawne obywateli i wielomiliardowe fundusze unijne, ale także suwerenność będzie zagrożona. Pamiętamy kolejki i kontrole celne na naszej zachodniej granicy, brak możliwości podjęcia nauki lub wykonywania pracy za granicą. Nie można zapomnieć o zaangażowaniu naszych przodków w walce o przywrócenie praw obywatelskich. Dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zyskaliśmy znacznie więcej, niż przedtem mogliśmy sobie wyobrazić.

Jeszcze lepiej pamiętamy o wsparciu Polaków, którzy bardzo licznie, razem z sędziami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, uczestniczyli w bardzo ważnym dla nas wydarzeniu – Marszu Tysiąca Tóg.

Jak powiedział sędzia turecki Murat Aslan, który od kilku lat przebywa w więzieniu, zachęcając prawników do udziału w Marszu Tysiąca Tóg: „Może się zdarzyć, ze nie będziemy mieli dość siły by zapobiec nieprawidłowości. Jednak nigdy nie może nastąpić czas, gdy przestaniemy protestować”. Murat przestrzegał, że „neutralność pomaga ciemiężcy, nigdy ofierze, cisza zachęca prześladowcę, nigdy prześladowanego”.

Konsekwentnie, odpowiadając na apel naszego uwięzionego kolegi, kierując się wymienionymi wartościami, patriotyzmem, solidarnością i poczuciem wspólnoty, jako obywatele, prawnicy, sędziowie i prokuratorzy, zachęcamy wszystkich sędziów i prokuratorów do aktywnego udziału we wszelkich inicjatywach, w tym w manifestacjach, których celem jest dalsze członkostwo naszej Ojczyzny w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.