Stanowisko w sprawie opublikowanych w mediach nowych okoliczności wypadku drogowego z udziałem premier Pani Beaty Szydło

W związku z opublikowanym w jednym z dzienników wywiadem starszego chorążego Piotra Piątka – funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu na temat okoliczności wypadku drogowego z 10 lutego 2017 r., w wyniku którego jadąc w kolumnie rządowych pojazdów obrażeń ciała doznała między innymi ówczesna premier Pani Beata Szydło, jako Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, dostrzegając bezprecedensowy charakter i wagę zawartych w wywiadzie informacji wskazujemy na potrzebę reakcji organów procesowych na treść tej publikacji celem wyjaśnienia zarówno istotnych okoliczności sprawy wypadku samochodowego, jak i prowadzenia śledztwa obejmującego jego przebieg.

St. chorąży Piotr Piątek oświadczył, że w dniu zdarzenia kolumna pojazdów rządowych wioząca Panią Premier nie używała sygnałów dźwiękowych, a do złożenia zeznań, że sygnalizacja ta była włączona, jego koledzy i on zostali nakłonieni przez przełożonych.

Zauważamy, że ustalenie dotyczące używania przez kolumnę pojazdów rządowych jedynie sygnałów świetlnych bez jednoczesnego użycia sygnałów dźwiękowych, co ustalił orzekający w sprawie sąd, pozbawiło jej cech kolumny pojazdów uprzywilejowanych, a co ma fundamentalne znaczenie dla oceny zachowania uczestników wypadku.

Jeżeli funkcjonariusze BOR istotnie byli nakłaniani do zeznawania nieprawdy, że w rządowych pojazdach były włączone sygnały dźwiękowe i takie zeznania składali, to winno być w tej sprawie przeprowadzone śledztwo w sprawie podżegania do składania, jak również składania fałszywych zeznań.

O ile informacje zawarte w publikacji prasowej znajdą odzwierciedlenie w zeznaniach chor. Piotra Piątka, niezwłocznie powinno zostać także podjęte postępowanie w sprawie przyczynienie się do zaistniałego wypadku kierowcy BOR, w którym to wątku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Wskazując na sygnalizowane w mediach wątpliwości dotyczące gromadzenia materiału dowodowego i sposobu prowadzenia tego śledztwa tj. uszkodzenia nośnika mającego zawierać zapis monitoringu, dezawuowania zeznań świadków wskazujących na nieużywanie przez pojazdy kolumny rządowej sygnalizacji dźwiękowej, a także odsuwania od prowadzenia śledztwa prokuratorów oraz wyjątkowego, uwzględniając pragmatykę prokuratorską, osobistego zaangażowania Prokuratora Okręgowego w Krakowie w jego prowadzenie, zwracamy uwagę na konieczność rzetelnego, wolnego od wszelkich nacisków wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Powstała w tej sprawie sytuacja procesowa po raz kolejny dowodzi, że istnieje potrzeba rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, o co od lat postuluje Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”. Tylko bowiem niezależna organizacyjnie prokuratura daje gwarancje obywatelom prowadzenia postępowania wolnego od jakichkolwiek uwarunkowań i  wyjaśnienia okoliczności sprawy zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawa.