Stanowisko w sprawie opublikowanych w mediach nowych okoliczności wypadku drogowego z udziałem premier Pani Beaty Szydło

W związku z opublikowanym w jednym z dzienników wywiadem starszego chorążego Piotra Piątka – funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu na temat okoliczności wypadku drogowego z 10 lutego 2017 r., w wyniku którego jadąc w kolumnie rządowych pojazdów obrażeń ciała doznała między innymi ówczesna premier Pani Beata Szydło, jako Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, dostrzegając bezprecedensowy charakter i wagę zawartych w wywiadzie informacji wskazujemy na potrzebę reakcji organów procesowych na treść tej publikacji celem wyjaśnienia zarówno istotnych okoliczności sprawy wypadku samochodowego, jak i prowadzenia śledztwa obejmującego jego przebieg.

St. chorąży Piotr Piątek oświadczył, że w dniu zdarzenia kolumna pojazdów rządowych wioząca Panią Premier nie używała sygnałów dźwiękowych, a do złożenia zeznań, że sygnalizacja ta była włączona, jego koledzy i on zostali nakłonieni przez przełożonych.

Zauważamy, że ustalenie dotyczące używania przez kolumnę pojazdów rządowych jedynie sygnałów świetlnych bez jednoczesnego użycia sygnałów dźwiękowych, co ustalił orzekający w sprawie sąd, pozbawiło jej cech kolumny pojazdów uprzywilejowanych, a co ma fundamentalne znaczenie dla oceny zachowania uczestników wypadku.

Jeżeli funkcjonariusze BOR istotnie byli nakłaniani do zeznawania nieprawdy, że w rządowych pojazdach były włączone sygnały dźwiękowe i takie zeznania składali, to winno być w tej sprawie przeprowadzone śledztwo w sprawie podżegania do składania, jak również składania fałszywych zeznań.

O ile informacje zawarte w publikacji prasowej znajdą odzwierciedlenie w zeznaniach chor. Piotra Piątka, niezwłocznie powinno zostać także podjęte postępowanie w sprawie przyczynienie się do zaistniałego wypadku kierowcy BOR, w którym to wątku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Wskazując na sygnalizowane w mediach wątpliwości dotyczące gromadzenia materiału dowodowego i sposobu prowadzenia tego śledztwa tj. uszkodzenia nośnika mającego zawierać zapis monitoringu, dezawuowania zeznań świadków wskazujących na nieużywanie przez pojazdy kolumny rządowej sygnalizacji dźwiękowej, a także odsuwania od prowadzenia śledztwa prokuratorów oraz wyjątkowego, uwzględniając pragmatykę prokuratorską, osobistego zaangażowania Prokuratora Okręgowego w Krakowie w jego prowadzenie, zwracamy uwagę na konieczność rzetelnego, wolnego od wszelkich nacisków wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Powstała w tej sprawie sytuacja procesowa po raz kolejny dowodzi, że istnieje potrzeba rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, o co od lat postuluje Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”. Tylko bowiem niezależna organizacyjnie prokuratura daje gwarancje obywatelom prowadzenia postępowania wolnego od jakichkolwiek uwarunkowań i  wyjaśnienia okoliczności sprawy zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawa.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.