List otwarty do Ministra Sprawiedliwości – apel o pomoc dla uchodźców ukraińskich, w szczególności rodzin sędziów i prokuratorów

Warszawa, dnia 27 lutego 2022 roku

Pan Zbigniew Ziobro

Panie Ministrze Sprawiedliwości, Prokuratorze Generalny!

Wojna jest najstraszniejszą rzeczą, która zdarza się w świecie. Dziś dotyka ona naszych sąsiadów – społeczeństwo Ukrainy. Rodziny naszych Koleżanek i Kolegów – prawników, w szczególności sędziów i prokuratorów ukraińskich uciekają przed pożogą, szukając schronienia w naszym kraju. Naszym obowiązkiem jest im pomóc.

Pan jako Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny jest dysponentem majątku w postaci bazy lokalowej, która w tym tragicznym czasie może być wykorzystana do zapewnienia schronienia rodzinom ukraińskich sędziów i prokuratorów.

Wielu spośród nas samodzielnie ofiaruje pomoc uchodźcom z Ukrainy, więc tym bardziej powinien uczynić to resort sprawiedliwości.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, w imieniu członów stowarzyszenia, apeluje do Pana o podjęcie decyzji o udostępnieniu na cele mieszkaniowe dla rodzin uchodźców ukraińskich, w szczególności sędziów i prokuratorów niewykorzystanych aktualnie pokoi gościnnych w sądach i prokuraturach na terenie kraju, a także hotelu dla aplikantów wykorzystywanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Prośba ta dotyczy także ośrodków szkoleniowych, znajdujących się w dyspozycji Pana resortu. Ludzie uciekający przed wojną zostawiają w swojej ojczyźnie dorobek całego życia i jedynym ich dobytkiem jest walizka z rzeczami osobistymi, z którą zjawiają się na granicy RP, prosząc o pomoc i schronienie.

Kierując się wartościami humanitarnymi i zawodową solidarnością, wzywamy Pana do udostępnienia zasobów lokalowych, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzeby uchodźców.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.