Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej zaprasza prawników ze wszystkich samorządów prawniczych oraz innych organizacji do współpracy w grupach wolontariuszek i wolontariuszy wspierających punkty informacji prawnej współpracujące z Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dedykowanym osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi w Ukrainie. Ponadto zachęcamy do zgłaszania punktów pomocy prawnej w poszczególnych miejscowościach na terenie całej Polski, które zostałyby włączone do bazy punktów koordynowanych przez Centrum. Pozwoli to zbudować mapę pomocy prawnej w Polsce.

Osoby działające w ramach Centrum będą rozwiązywać problemy prawne zgłaszane przez dzwoniących na specjalnie utworzoną ogólnopolską infolinię.

Na infolinię mogą bezpośrednio dzwonić obywatele Ukrainy, którzy poszukują pomocy prawnej np. z prawa rodzinnego i w ramach Centrum będą łączeni z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Celem działania Centrum jest również zbieranie informacji od osób udzielających pomocy prawnej i zapewnienie im bieżącego wsparcia.

W ramach Centrum będą tworzone, ujednolicane i tłumaczone na język ukraiński wzory umów i dokumentów ułatwiających załatwianie urzędowych formalności.

Krajowa Izba Radców Prawnych zapewni organizację praktycznych szkoleń, niezbędne materiały informacyjne oraz dostęp do grupy dyskusyjnej.

Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny dla prawników zarówno zgłaszających punkt prawny, jak i wyrażających chęć współpracy z punktem koordynowanym przez Centrum, dostępne są na stronie internetowej: http://ckpp.pl/

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.