Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie karnych delegacji czterech prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą i oburzeniem przyjął do wiadomości, że czterech prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu decyzją Remigiusza Dobrowolskiego – Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2022 r. zostało oddelegowanych w trybie natychmiastowym, od 4 kwietnia 2022 r. do pełnienia obowiązków w innych jednostkach prokuratury.

O decyzji poinformowano zainteresowanych w dniu 1 kwietnia 2022 r. i w tym samym dniu po godz. 15.00 wręczono im dekrety.

​Prokurator Mariusz Gajewski – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, oddelegowany został do oddalonego o 60 km Kamienia Pomorskiego, prokurator Piotr Botuliński do odległego o ok. 74 km Goleniowa, natomiast prokurator Sylwia Purcha i prokurator Beata Radomska do odległych o ponad 100 km szczecińskich prokuratur rejonowych: Szczecin Śródmieście i Szczecin – Niebuszewo.

W ostatnim czasie Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu borykała się z brakami kadrowymi i funkcjonowała w składzie czteroosobowym w jednostce, w której przewidziano osiem etatów orzeczniczych.

Świnoujscy prokuratorzy bezskutecznie zgłaszali przełożonym przeciążenie pracą (190 spraw przypadających na 1 osobę), ponadto zakwestionowali zasadność szczegółowego opisywania spraw trwających ponad 3 miesiące.   

​Prokurator Okręgowy w Szczecinie postanowił ukarać całą czynną kadrę orzeczniczą prokuratury w Świnoujściu, oddelegowując ją do odległych prokuratur oraz zarzucając prokuratorom lenistwo i niesubordynację.

​Co znamienne, jeden prokurator oddelegowany został do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, w której nie ma braków kadrowych.

​W miejsce oddelegowanych miejscowych prokuratorów prokurator Dobrowolski delegował do Świnoujścia prokuratora prokuratury rejonowej oddelegowanego wcześniej do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Mariusza Lesia oraz dwóch asesorów z Prokuratury Rejonowej Szczecin–Śródmieście i Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, którzy razem z miejscową prokurator, która 1 kwietnia wróciła z urlopu macierzyńskiego, w składzie czteroosobowym dalej będą pełnili służbę w Świnoujściu.

​Podejmując decyzję o delegowaniu praktycznie całego składu Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu do innych jednostek, prokurator Dobrowolski nie wziął pod uwagę sytuacji życiowej oddelegowanych prokuratorów.

​Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zauważa również, że oddelegowanie prokuratorów do innych jednostek prokuratury wcale nie poprawiło dalej dramatycznej sytuacji kadrowej świnoujskiej prokuratury, a decyzja Prokuratora Okręgowego w Szczecinie to przejaw szykan skierowanych przeciwko prokuratorom upominającym się o godne warunki pełnienia przez nich trudnej prokuratorskiej służby.

​Stanowczo potępiamy działania Prokuratora Okręgowego w Szczecinie wskazując, że przepisy o możliwości delegowania prokuratorów do innych jednostek wykorzystuje w celu ukarania niepokornych prokuratorów, czyniąc z instytucji delegacji pozaustawową formę kar dyscyplinarnych.