Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie karnych delegacji czterech prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą i oburzeniem przyjął do wiadomości, że czterech prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu decyzją Remigiusza Dobrowolskiego – Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2022 r. zostało oddelegowanych w trybie natychmiastowym, od 4 kwietnia 2022 r. do pełnienia obowiązków w innych jednostkach prokuratury.

O decyzji poinformowano zainteresowanych w dniu 1 kwietnia 2022 r. i w tym samym dniu po godz. 15.00 wręczono im dekrety.

​Prokurator Mariusz Gajewski – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, oddelegowany został do oddalonego o 60 km Kamienia Pomorskiego, prokurator Piotr Botuliński do odległego o ok. 74 km Goleniowa, natomiast prokurator Sylwia Purcha i prokurator Beata Radomska do odległych o ponad 100 km szczecińskich prokuratur rejonowych: Szczecin Śródmieście i Szczecin – Niebuszewo.

W ostatnim czasie Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu borykała się z brakami kadrowymi i funkcjonowała w składzie czteroosobowym w jednostce, w której przewidziano osiem etatów orzeczniczych.

Świnoujscy prokuratorzy bezskutecznie zgłaszali przełożonym przeciążenie pracą (190 spraw przypadających na 1 osobę), ponadto zakwestionowali zasadność szczegółowego opisywania spraw trwających ponad 3 miesiące.   

​Prokurator Okręgowy w Szczecinie postanowił ukarać całą czynną kadrę orzeczniczą prokuratury w Świnoujściu, oddelegowując ją do odległych prokuratur oraz zarzucając prokuratorom lenistwo i niesubordynację.

​Co znamienne, jeden prokurator oddelegowany został do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, w której nie ma braków kadrowych.

​W miejsce oddelegowanych miejscowych prokuratorów prokurator Dobrowolski delegował do Świnoujścia prokuratora prokuratury rejonowej oddelegowanego wcześniej do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Mariusza Lesia oraz dwóch asesorów z Prokuratury Rejonowej Szczecin–Śródmieście i Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, którzy razem z miejscową prokurator, która 1 kwietnia wróciła z urlopu macierzyńskiego, w składzie czteroosobowym dalej będą pełnili służbę w Świnoujściu.

​Podejmując decyzję o delegowaniu praktycznie całego składu Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu do innych jednostek, prokurator Dobrowolski nie wziął pod uwagę sytuacji życiowej oddelegowanych prokuratorów.

​Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zauważa również, że oddelegowanie prokuratorów do innych jednostek prokuratury wcale nie poprawiło dalej dramatycznej sytuacji kadrowej świnoujskiej prokuratury, a decyzja Prokuratora Okręgowego w Szczecinie to przejaw szykan skierowanych przeciwko prokuratorom upominającym się o godne warunki pełnienia przez nich trudnej prokuratorskiej służby.

​Stanowczo potępiamy działania Prokuratora Okręgowego w Szczecinie wskazując, że przepisy o możliwości delegowania prokuratorów do innych jednostek wykorzystuje w celu ukarania niepokornych prokuratorów, czyniąc z instytucji delegacji pozaustawową formę kar dyscyplinarnych. 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.