Prokuratorzy z Lex Super Omnia na Pol’and’Rock Festival 2022!

W tym roku już po raz trzeci Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia było obecne na Najpiękniejszym Festiwalu Świata – Pol’and’Rock Festival! Byliśmy jedną z wielu organizacji pozarządowych obecnych na Akademii Sztuk Przepięknych.

Oczywistością jest, że na festiwalu muzycznym najważniejsza jest muzyka i dobra zabawa, ale od lat częścią składową festiwalu jest ASP – przestrzeń dla organizacji pozarządowych, aktywistów i wolontariuszy, którzy mają szansę zaprezentować festiwalowiczom swoje organizacje, ich zadania i idee. Prawnicy obecni są na festiwalu Pol’and’Rock od kilku lat i każdego roku można zaobserwować, jak ważna jest tam nasza obecność. Wiadomo, że ludzie przyjeżdżają na festiwal, aby słuchać muzyki i bawić się, ale mają tam wystarczająco dużo czasu, aby przystanąć przy namiotach organizacji na ASP, posłuchać aktywistów, porozmawiać i wziąć udział w warsztatach, których jest kilkadziesiąt dziennie. Szczególnie istotne jest to, że festiwal Pol’and’Rock jest niebiletowany, a pola namiotowe bezpłatne, dzięki czemu pobyt tam jest dostępny praktycznie dla każdego, także dla osób, które na co dzień z różnych względów mają ograniczony dostęp do tego, co raz w roku oferuje im Pol’and’Rock. Korzystamy więc z szansy na zaprezentowanie im naszych idei – w poprzednich latach mówiliśmy o znaczeniu państwa prawa i niezależnej prokuraturze, o problemie przemocy w rodzinie, a w tym roku naszym słowem – kluczem była GRANICA, a tematem przewodnim „Prawo w granicach, granice w prawie”.

Kolejny raz przygotowaliśmy namiot warsztatowy wspólnie z Izbą Adwokacką w Warszawie – potwierdziło się, że prokuratorzy i adwokaci świetnie współgrają prowadząc razem warsztaty i uzupełniają się w rozmowach z ludźmi.

Pierwszego dnia warsztat w naszym namiocie dotyczył tematu, który zawsze wzbudza zainteresowanie – Zatrzymanie i co dalej? Prokuratorzy Dominik Mrozowski i Damian Gałek, adwokat Jarosław Belowski mówili o prawach i obowiązkach osób zatrzymanych przez policję.

Odbyła się również debata z udziałem adwokatki Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i prokuratora Mariusz Krasonia, moderowana przez sędziego Igora Tuleyę, zatytułowana Godność granicy czy granica godności, podczas której rozmawialiśmy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i o tym, czy pomaganie uchodźcom może być uznane za przestępstwo. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na trudne pytania moderatora: czy niesienie pomocy jest legalne, czy są granice tej pomocy, dlaczego obecność pełnomocnika na granicy ma znaczenie, czy każdej osobie przekraczającej granicę należy się pomoc międzynarodowa i dlaczego dostrzegamy zasadnicze różnice między postępowaniami państwa na różnych granicach.

Kolejnego dnia adwokat Marta Tomkiewicz-Januszewska i prokurator Małgorzata Ceregra-Dmoch z sukcesem przeprowadziły edukacyjny quiz o prawie z nagrodami „Granice wolności obywatelskiej”.

Dużą publiczność przyciągnęła debata „Czy istnieją granice praworządności”, w której udział wzięli prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i prokurator Mariusz Krasoń, wiceprezes LSO.  Debatę moderował prok. Piotr Wójtowicz. Prawnicy „po ludzku” mówili o tym, czym jest państwo prawa. Prof. Adam Bodnar zwrócił uwagę na to, że spotykamy się w wspólnym namiocie prokuratorów i adwokatów, którzy razem prezentują swoje organizacje na festiwalu, a jeszcze 5 lat temu taka aktywność adwokatów budziła kontrowersje. Adw. Mikołaj Pietrzak przypomniał rolę Trybunału Konstytucyjnego, który powinien być odważnym i mądrym sądem i stawiać granice ustawodawcy, chroniąc Konstytucję. Dlatego tak bardzo martwimy się tym, że tego strażnika Konstytucji zabrakło. Prok. Mariusz Krasoń mówił o tym, że Konstytucja powinna chronić mniejszość przed niedemokratycznymi zapędami tych, którzy wygrali wybory. Prof. Adam Bodnar stwierdził, że kiedy nie działa Trybunał Konstytucyjny, uruchamiają się inne instytucje i siły – obywatele upominają się o swoje prawa, działa RPO, sędziowie sprawują rozproszoną kontrolę konstytucyjną.

Następny warsztat w naszym prokuratorsko-adwokackim namiocie dotyczył tematu „Granice udziału prokuratora w życiu publicznym”. Przeprowadziły go prokuratorki Aleksandra Malinowska-Bizon i Karolina Staros. Rozmowa dotyczyła blasków i cieni zawodu prokuratora, tego, kim jesteśmy, co nam wolno w życiu publicznym i gdzie jest granica naszej aktywności.

Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z panią dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, moderowane przez prokuratorów Aleksandrę Antoniak-Drożdż i Alfreda Staszaka.

Pani Rzecznik mówiła o swoich doświadczeniach z interwencji na granicy polsko-białoruskiej, o niesieniu pomocy uchodźcom, o różnicy w podejściu władz polskich do uchodźców na granicy ukraińskiej i na granicy białoruskiej, o postawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i o nielegalnych praktykach typu push-back.

Ostatniego dnia festiwalu w naszym namiocie gościliśmy młodych aktywistów Grupy Granica. Marysia Poszytek, Michał Dawidziuk i Bartosz Cybulski podzielili się z uczestnikami festiwalu swoją wiedzą i doświadczeniami z wydarzeń mających miejsce na granicy polsko-białoruskiej. To niesamowici młodzi ludzie, którzy na co dzień walczą o prawa człowieka, pomagając uchodźcom bezpośrednio na granicy.

Nasz namiot warsztatowy stał się również mini galerią fotografii Mikołaja Kiembłowskiego i Agaty Kubis. Prace przedstawiają wstrząsające sytuacje z pogranicznych lasów, a ich bohaterami są uchodźcy, w tym przede wszystkim dzieci.

Ponadto prokurator Karolina Staros moderowała dyskusję na temat praw zwierząt z udziałem aktywistów z Fundacji Viva i Otwarte Klatki.

Po południu w namiocie warsztatowym ASP odbył się warsztat „Granice uprawnień organów ścigania” przeprowadzony przez adwokatów Martę Tomkiewicz-Januszewską i Pawła Murawskiego oraz prokuratorów Joannę Garus i Piotra Wójtowicza. Prawnicy mówili o zasadach legitymowania i zatrzymywania obywatela przez funkcjonariusza, o uprawnieniach i obowiązkach osoby legitymowanej i zatrzymanej. Omówiony został protokół zatrzymania jako najważniejszy dokument, który powinien odzwierciedlić przebieg całej czynności i na którego treść ma wpływ osoba zatrzymana, która może żądać umieszczenia tam swoich oświadczeń. Poruszono kwestię tego, jakim czynnościom musi poddać się osoba zatrzymana, a adwokaci przypomnieli o uprawnieniach policji w sytuacji, w której osoba zatrzymana nie chce poddać się np. badaniu trzeźwości. O przesłuchaniu, jego przebiegu, zachowaniu się podczas takiej czynności opowiedział prokurator Piotr Wójtowicz. Z sali padło wiele pytań, bo poruszane tematy były bardzo interesujące dla publiczności.

Na zaproszenie sędziów ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prokurator Karolina Staros i adwokat Paweł Murawski wzięli udział w symulacji rozprawy karnej w sprawie dotyczącej udzielania narkotyków osobom nieletnim. „Sądziła” sędzia Anna Maria Wesołowska.

Szczególne podziękowania za koordynację wielomiesięcznych przygotowań do naszego udziału w festiwalu należą się prokuratorom Robertowi Kmieciakowi i Małgorzacie Ceregrze-Dmoch, na których barkach spoczęła odpowiedzialność za merytoryczną treść naszej obecności na ASP i koordynację całej organizacji. Bez Was byłoby to niemożliwe!

Będziemy ,,grali” na festiwalu Pol’and’Rock tak długo, jak festiwalowa publiczność będzie tego potrzebowała. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!