Prokuratorzy z Lex Super Omnia na Pol’and’Rock Festival 2022!

W tym roku już po raz trzeci Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia było obecne na Najpiękniejszym Festiwalu Świata – Pol’and’Rock Festival! Byliśmy jedną z wielu organizacji pozarządowych obecnych na Akademii Sztuk Przepięknych.

Oczywistością jest, że na festiwalu muzycznym najważniejsza jest muzyka i dobra zabawa, ale od lat częścią składową festiwalu jest ASP – przestrzeń dla organizacji pozarządowych, aktywistów i wolontariuszy, którzy mają szansę zaprezentować festiwalowiczom swoje organizacje, ich zadania i idee. Prawnicy obecni są na festiwalu Pol’and’Rock od kilku lat i każdego roku można zaobserwować, jak ważna jest tam nasza obecność. Wiadomo, że ludzie przyjeżdżają na festiwal, aby słuchać muzyki i bawić się, ale mają tam wystarczająco dużo czasu, aby przystanąć przy namiotach organizacji na ASP, posłuchać aktywistów, porozmawiać i wziąć udział w warsztatach, których jest kilkadziesiąt dziennie. Szczególnie istotne jest to, że festiwal Pol’and’Rock jest niebiletowany, a pola namiotowe bezpłatne, dzięki czemu pobyt tam jest dostępny praktycznie dla każdego, także dla osób, które na co dzień z różnych względów mają ograniczony dostęp do tego, co raz w roku oferuje im Pol’and’Rock. Korzystamy więc z szansy na zaprezentowanie im naszych idei – w poprzednich latach mówiliśmy o znaczeniu państwa prawa i niezależnej prokuraturze, o problemie przemocy w rodzinie, a w tym roku naszym słowem – kluczem była GRANICA, a tematem przewodnim „Prawo w granicach, granice w prawie”.

Kolejny raz przygotowaliśmy namiot warsztatowy wspólnie z Izbą Adwokacką w Warszawie – potwierdziło się, że prokuratorzy i adwokaci świetnie współgrają prowadząc razem warsztaty i uzupełniają się w rozmowach z ludźmi.

Pierwszego dnia warsztat w naszym namiocie dotyczył tematu, który zawsze wzbudza zainteresowanie – Zatrzymanie i co dalej? Prokuratorzy Dominik Mrozowski i Damian Gałek, adwokat Jarosław Belowski mówili o prawach i obowiązkach osób zatrzymanych przez policję.

Odbyła się również debata z udziałem adwokatki Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i prokuratora Mariusz Krasonia, moderowana przez sędziego Igora Tuleyę, zatytułowana Godność granicy czy granica godności, podczas której rozmawialiśmy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i o tym, czy pomaganie uchodźcom może być uznane za przestępstwo. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na trudne pytania moderatora: czy niesienie pomocy jest legalne, czy są granice tej pomocy, dlaczego obecność pełnomocnika na granicy ma znaczenie, czy każdej osobie przekraczającej granicę należy się pomoc międzynarodowa i dlaczego dostrzegamy zasadnicze różnice między postępowaniami państwa na różnych granicach.

Kolejnego dnia adwokat Marta Tomkiewicz-Januszewska i prokurator Małgorzata Ceregra-Dmoch z sukcesem przeprowadziły edukacyjny quiz o prawie z nagrodami „Granice wolności obywatelskiej”.

Dużą publiczność przyciągnęła debata „Czy istnieją granice praworządności”, w której udział wzięli prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i prokurator Mariusz Krasoń, wiceprezes LSO.  Debatę moderował prok. Piotr Wójtowicz. Prawnicy „po ludzku” mówili o tym, czym jest państwo prawa. Prof. Adam Bodnar zwrócił uwagę na to, że spotykamy się w wspólnym namiocie prokuratorów i adwokatów, którzy razem prezentują swoje organizacje na festiwalu, a jeszcze 5 lat temu taka aktywność adwokatów budziła kontrowersje. Adw. Mikołaj Pietrzak przypomniał rolę Trybunału Konstytucyjnego, który powinien być odważnym i mądrym sądem i stawiać granice ustawodawcy, chroniąc Konstytucję. Dlatego tak bardzo martwimy się tym, że tego strażnika Konstytucji zabrakło. Prok. Mariusz Krasoń mówił o tym, że Konstytucja powinna chronić mniejszość przed niedemokratycznymi zapędami tych, którzy wygrali wybory. Prof. Adam Bodnar stwierdził, że kiedy nie działa Trybunał Konstytucyjny, uruchamiają się inne instytucje i siły – obywatele upominają się o swoje prawa, działa RPO, sędziowie sprawują rozproszoną kontrolę konstytucyjną.

Następny warsztat w naszym prokuratorsko-adwokackim namiocie dotyczył tematu „Granice udziału prokuratora w życiu publicznym”. Przeprowadziły go prokuratorki Aleksandra Malinowska-Bizon i Karolina Staros. Rozmowa dotyczyła blasków i cieni zawodu prokuratora, tego, kim jesteśmy, co nam wolno w życiu publicznym i gdzie jest granica naszej aktywności.

Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z panią dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, moderowane przez prokuratorów Aleksandrę Antoniak-Drożdż i Alfreda Staszaka.

Pani Rzecznik mówiła o swoich doświadczeniach z interwencji na granicy polsko-białoruskiej, o niesieniu pomocy uchodźcom, o różnicy w podejściu władz polskich do uchodźców na granicy ukraińskiej i na granicy białoruskiej, o postawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i o nielegalnych praktykach typu push-back.

Ostatniego dnia festiwalu w naszym namiocie gościliśmy młodych aktywistów Grupy Granica. Marysia Poszytek, Michał Dawidziuk i Bartosz Cybulski podzielili się z uczestnikami festiwalu swoją wiedzą i doświadczeniami z wydarzeń mających miejsce na granicy polsko-białoruskiej. To niesamowici młodzi ludzie, którzy na co dzień walczą o prawa człowieka, pomagając uchodźcom bezpośrednio na granicy.

Nasz namiot warsztatowy stał się również mini galerią fotografii Mikołaja Kiembłowskiego i Agaty Kubis. Prace przedstawiają wstrząsające sytuacje z pogranicznych lasów, a ich bohaterami są uchodźcy, w tym przede wszystkim dzieci.

Ponadto prokurator Karolina Staros moderowała dyskusję na temat praw zwierząt z udziałem aktywistów z Fundacji Viva i Otwarte Klatki.

Po południu w namiocie warsztatowym ASP odbył się warsztat „Granice uprawnień organów ścigania” przeprowadzony przez adwokatów Martę Tomkiewicz-Januszewską i Pawła Murawskiego oraz prokuratorów Joannę Garus i Piotra Wójtowicza. Prawnicy mówili o zasadach legitymowania i zatrzymywania obywatela przez funkcjonariusza, o uprawnieniach i obowiązkach osoby legitymowanej i zatrzymanej. Omówiony został protokół zatrzymania jako najważniejszy dokument, który powinien odzwierciedlić przebieg całej czynności i na którego treść ma wpływ osoba zatrzymana, która może żądać umieszczenia tam swoich oświadczeń. Poruszono kwestię tego, jakim czynnościom musi poddać się osoba zatrzymana, a adwokaci przypomnieli o uprawnieniach policji w sytuacji, w której osoba zatrzymana nie chce poddać się np. badaniu trzeźwości. O przesłuchaniu, jego przebiegu, zachowaniu się podczas takiej czynności opowiedział prokurator Piotr Wójtowicz. Z sali padło wiele pytań, bo poruszane tematy były bardzo interesujące dla publiczności.

Na zaproszenie sędziów ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prokurator Karolina Staros i adwokat Paweł Murawski wzięli udział w symulacji rozprawy karnej w sprawie dotyczącej udzielania narkotyków osobom nieletnim. „Sądziła” sędzia Anna Maria Wesołowska.

Szczególne podziękowania za koordynację wielomiesięcznych przygotowań do naszego udziału w festiwalu należą się prokuratorom Robertowi Kmieciakowi i Małgorzacie Ceregrze-Dmoch, na których barkach spoczęła odpowiedzialność za merytoryczną treść naszej obecności na ASP i koordynację całej organizacji. Bez Was byłoby to niemożliwe!

Będziemy ,,grali” na festiwalu Pol’and’Rock tak długo, jak festiwalowa publiczność będzie tego potrzebowała. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.