PRZEJAWY EROZJI SYSTEMU EGZEKWOWANIA PRAWA – raport LSO na temat ścigania przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016 – 2022

Przedstawiamy przygotowany przez członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia raport na temat ścigania przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016 – 2022. Jest to skrót informacji na temat wybranych aspektów praktyki ścigania przestępstw z nienawiści w Polsce w latach 2016-2022 – to jest w okresie, gdy funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje Zbigniew Ziobro, a kierowana przezeń prokuratura działa w oparciu o zmiany legislacyjne wprowadzone w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

W raporcie opisano działania i zaniechania prowadzące do osłabienia systemowej zdolności prokuratury
do skutecznego reagowania na przestępstwa z nienawiści, przykłady pozamerytorycznie motywowanej ingerencji kierownictwa różnych szczebli prokuratury w przebieg toczących się postępowań o przestępstwa tego rodzaju, a także okoliczności świadczące o tym, że w omawianym okresie kierownictwo prokuratury w wybiórczy sposób szafowało ochroną prawną, zapewniając ją chętniej i skuteczniej tym osobom i środowiskom, których przekonania polityczne, światopogląd i profil aktywności są bliskie obozowi rządzącemu.

Omówiona w raporcie sfera ścigania od 2016 roku wpisuje się w całościowy obraz instrumentalnego traktowania postępowania karnego przez władzę polityczną i zajmuje w tym procesie ważne miejsce.
Postępowania o przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na swój szczególny przedmiot bywają traktowane jako oręż w prowadzonych przez polityków konfliktach kulturowych oraz jako narzędzie służące zdobywaniu poparcia elektoratu o skrajnych poglądach, a ze względów podmiotowych są postrzegane jako wygodny środek represjonowania przeciwników politycznych i ideowych oraz demonstrowania lojalności wobec osób i środowisk pożytecznych dla obozu rządzącego.

Przedstawione działania i zaniechania prowadzą do utraty przez organy ścigania zdolności do rzetelnego wykonywania istotnej części ich zadań, do spadku autorytetu państwa i poziomu poszanowania prawa, do wzrostu tolerancji dla stosowania w życiu społecznym bezprawnej przemocy oraz do obniżenia się poczucia bezpieczeństwa u członków grup mniejszościowych.

Naśladowcy opisanych wyżej sprawców przestępstw z nienawiści jeszcze długo będą się powoływać na – szeroko relacjonowane w mediach – decyzje procesowe zapewniające im faktyczną bezkarność, a eliminowanie negatywnych społecznych następstw zjawisk scharakteryzowanych w tym opracowaniu będzie procesem długotrwałym i kosztownym.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, do którego link znajduje się TUTAJ. ENGLISH VERSION.

Zarząd LSO