Tekturowa prokuratura w państwie z kartonu – kolejny raport LSO

26 października 2023 r.

Stowarzyszenie Prokuratorów LEX SUPER OMNIA prezentuje kolejny, piąty już raport na temat stanu prokuratury w Polsce pt. „Tekturowa prokuratura w państwie z kartonu”.

Raport z jednej strony stanowi podsumowanie ostatnich 7 lat obowiązywania ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, z drugiej zaś przedstawia aktualne działania osób kierujących urzędem oskarżenia publicznego, skupione na trwałym „zabetonowaniu się” na zajmowanych stanowiskach funkcyjnych.

Prezentujemy w nim dane statystyczne, obrazujące stan polskiej prokuratury na tle krajów Unii Europejskiej. Okazuje się, że pomimo tego samego poziomu spraw jak w 2013 r., gwałtownie wzrosła liczba spraw niezałatwionych, oraz długotrwałych. Długotrwałość postępowań powoduje wydłużenie czasu stosowania tymczasowych aresztowań.              

Z przedstawionych w raporcie danych wynika również, że w ciągu ostatnich 10 lat o połowę spadła ilość spraw osądzonych przez sądy z udziałem prokuratora.

Opracowanie przygotowane przez LSO pokazuje jak drogą i niesprawną instytucją stała się prokuratura, która z roku na rok wydaje coraz więcej środków na wynagrodzenia i koszty zagranicznych podróży prokuratorów, w szczególności tych z Prokuratury Krajowej.

Wracamy także do tematyki nagród finansowych, przedstawiając jednocześnie nowy rodzaj „marchewki”, serwowanej przez szefów – ordery państwowe i odznaczenia branżowe przyznawane prokuratorom – działaczom związków zawodowych oraz nie wiedzieć czemu myśliwym należącym do Polskiego Związku Łowieckiego.

 W raporcie prezentujemy przykłady instrumentalnego kierowania prokuraturą przez Zbigniewa Ziobrę oraz podejmowanych manipulacji przy nowelizacjach kodeksu postępowania karnego.

Novum w porównaniu do poprzednich edycji są wyniki badań społecznych, dotyczących postrzegania prokuratury.    

Niestety 56% ankietowanych przez nas osób ocenia ją zdecydowanie negatywnie bądź raczej negatywnie. Podobny odsetek respondentów dostrzegł zagrożenia dla jej niezależności.

Nie poprzestajemy jednak na diagnozie, ale wskazujemy lekarstwo – międzynarodowe standardy działalności prokuratury i nasze propozycje na zmiany ustrojowe, stanowiące realizację rekomendacji tak Rady Europy, jaki i Komisji Europejskiej.

Nie mamy wątpliwości, że najwyższy czas na #NowaProkuratura‼️

RAPORT MOŻNA POBRAĆ POD TYM LINKIEM.