Projekty 5 ustaw przywracających prawomocność

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, gdzie można zapoznać się z projektami pięciu ustaw przywracających praworządność w Polsce.

Wśród projektów znajdziecie także projekt ustawy o ustroju prokuratury autorstwa Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.


httpsp://www.iustitia.pl/dzialalnosc/konferencje-i-szkolenia/4716-projekty-ustaw-przedstawione-podczas-obrad-iii-kongresu-prawnikow-polskich

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.