Zmarł prokurator Aleksander Herzog

1 stycznia 2024 roku odszedł nasz Kolega Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.
W lach 80-tych wydalony z prokuratury za działalność opozycyjną. Później był I zastępcą Prokuratora Generalnego A. Bentkowskiego w rządzie T. Mazowieckiego.
Orędownik niezależności prokuratury i prokuratora.
Znakomity prawnik i kolega. Nie narzucał nikomu swoich poglądów. Błądzącym wskazywał drogę do rozwiązania problemu. Autor wielu artykułów i współautor komentarzy.


Straciliśmy mentora.


Więcej o Wybitnym Prokuratorze Aleksandrze Herzogu przeczytacie Państwo w Encyklopedii Solidarności IPN i na stronie Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.