Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

27 maja 2017 r. odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lex Super Omnia.

Do Warszawy przybyło 112 spośród 150 członków Stowarzyszenia i zaproszeni goście: marszałek Sejmu Barbara Dolniak, sędzia Irena Kamińska, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis, sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, poseł Borys Budka i senator Piotr Zientarski, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Przybyli także byli Prokuratorzy Generalni: minister Aleksander Bentkowski, minister Włodzimierz Cimoszewicz i prokurator Andrzej Seremet, którym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało godność członków honorowych.

W części programowej Walnego Zebrania wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości, a także wystąpienia prok. Iwony Palki i prok. Andrzeja Kaucza na temat stanu prokuratury po roku jej funkcjonowania pod rządami ustaw uchwalonych w dniu 28 stycznia 2016 roku, wystąpienia prok. Jacka Bilewicza na temat standardów działania prokuratury wg Rady Europy oraz wystąpienia prok. Jarosława Onyszczuka na temat propozycji głównych kierunków zmian ustroju i zadań prokuratury.

Podjęliśmy uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia, dopasowującą postanowienia naszego statutu do liczebności Stowarzyszenia, do którego wciąż zgłaszają się nowi członkowie. Ponadto w części formalnej zwiększyliśmy liczebność zarządu do 10 osób i dokonaliśmy wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2017 – 2021.

Z satysfakcją informujemy, że prezesem zarządu Stowarzyszenia wybrany został niemal jednogłośnie nasz dotychczasowy prezes, prok. Krzysztof Parchimowicz. Lista pozostałych członków władz Stowarzyszenia znajduje się tutaj.

 

Dziękujemy szanownym gościom i naszym członkom, którzy przybyli do Warszawy z całej Polski, za inspirujące obrady i czas poświęcony Stowarzyszeniu, które dnia 27 maja 2017 r. określiło podstawowe obszary swojej działalności, obejmujące:

  • budowę niezależnej i sprawnej prokuratury RP jako ważnego elementu wymiaru sprawiedliwości,
  • działania na rzecz przestrzegania zasady niezależności prokuratorów,
  • tworzenie rzetelnego obrazu prokuratury RP w mediach i opinii publicznej,
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawniczymi.
Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.