Uchwała w sprawie represji politycznych stosowanych wobec sędziów i prokuratorów w Turcji.

Uchwała nr 21/11/2017
z dnia 12 czerwca 2017 r.

zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w sprawie represji politycznych stosowanych wobec sędziów i prokuratorów w Turcji.

W związku z dramatycznymi wydarzeniami w Turcji, Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” uchwalił, co następuje:

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” przyłącza się do głęboko zaniepokojonych głosów organizacji prawniczych w sprawie dramatycznych wydarzeń w Turcji, które nastąpiły po dniu 15 lipca 2016 r., a których skutki trwają nadal.
Dotyczy to w szczególności masowych zwolnień ze służby sędziów i prokuratorów, których liczbę szacuje się aktualnie na blisko 4000 osób, spośród których duża liczba została aresztowana. Wobec zwolnionych stosowane były dalsze restrykcje w postaci usuwania z mieszkań służbowych, blokowania ich kont, konfiskowania ich majątku, pozbawiania ubezpieczeń zdrowotnych i zatrzymywania paszportów. Zatrważające są informacje o stosowaniu względem niektórych zatrzymanych osób tortur w postaci długotrwałych przesłuchań bez snu, wyżywienia i picia, używaniu wobec nich gróźb oraz obelg.
Wiadomość o aresztowaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. szefa Amnesty International w Turcji -Tanera Kilica i 5 innych prawników pod zarzutem udziału w organizacji terrorystycznej – dowodzi, że represje wobec niezależnych, tureckich prawników nie ustały.
Skala tych działań musi budzić zdecydowany sprzeciw zarówno w odniesieniu do oczywistego zagrożenia pozbawienia niezależności sądownictwa i całego systemu wymiaru sprawiedliwości jako podstawy ładu demokratycznego, jak i wobec łamania praw człowieka i obywatela.
Nieludzkie lub poniżające traktowanie stanowi naruszenie fundamentalnych i niezbywalnych praw i wolności, zagwarantowanych Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych, do przestrzegania których Turcja jest zobowiązana jako ich sygnatariusz.
Osłabianie wymiaru sprawiedliwości, pozbawianie go niezawisłości jest jedną z dróg prowadzących do autorytarnych rządów. Potwierdzeniem tych tendencji są zmiany konstytucyjne, ograniczające niezależność organów wymiaru sprawiedliwości, dające w praktyce prezydentowi kontrolę nad sądownictwem wskutek zmian dotyczących Najwyższej Rady Sędziów i Prokuratorów (HSYK).
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” wyraża solidarność, przekazuje represjonowanym tureckim sędziom, prokuratorom i ich rodzinom słowa otuchy oraz wspiera apele organizacji prawniczych, które potępiły bezprecedensowe działania wymierzone w turecki wymiar sprawiedliwości.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów
„Lex Super Omnia”

O sytuacji w Turcji można przeczytać w artykule Thomasa Guddata, wiceprezesa Stowarzyszenia MEDEL, opublikowanym na naszej stronie (link tutaj).

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.