Sukces LSO w procesie uzyskiwania informacji o sposobie realizacji obowiązków ustawowych w Prokuraturze Krajowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 24 października 2018 r. (II SAB/Wa 316/18) po rozpoznaniu skargi Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej zobowiązał Prokuratora Krajowego do rozpoznania wniosku, dotyczącego zasad realizacji w Prokuraturze Krajowej tak zwanego obowiązkowego referatu.

Tutaj znajduje się link do wyroku z uzasadnieniem.

Z niecierpliwością czekamy na powyższe informacje, przede wszystkim na dane o podjętych decyzjach o zwolnieniu osób funkcyjnych z prowadzenia postępowań przygotowawczych, pełnienia funkcji oskarżyciela przed sądem oraz sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego.

Wierzymy, że dla dobra publicznego należy do końca walczyć o informację publiczną!

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.