List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do sędziego Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów

Dnia 5 grudnia 2018 r. Komitet Obrony Sprawiedliwości wystosował list do sędziego Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

List przedstawia wnioski z analizy postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w toku których na przesłuchania oraz do składania oświadczeń wzywani są sędziowie.

List KOS do sędziego Piotra Schaba z 5.12.2018 r.