Walne Zebranie Członków LSO wybrało władze na nową kadencję

W dniu 2 października 2021r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

Przybyli na nie licznie nasi członkowie oraz zaproszeni goście: Pan Prof. Mirosław Wyrzykowski, Pan Prof. Adam Bodnar, Pan Sędzia Piotr Gąciarek w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, Pan dr Piotr Kładoczny wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Pani Kinga Siadlak ze Stowarzyszenia Adwokatów Defensor Iuris oraz Pani Małgorzata Rosłońska z inicjatywy Wolna Prokuratura.

Wśród członków stowarzyszenia był obecny także Pan Prokurator Stefan Śnieżko.

W trakcie zebrania podziękowano Panu Prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi za jego wybitny wkład w powstanie organizacji i pełnienie przez niego funkcji Prezesa Zarządu. Podziękowano również ustępującym członkom zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dokonali wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Funkcję Prezesa Zarządu niemalże jednogłośnie powierzono Pani Prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej.

Członkami Zarządu zostali wybrani Prokuratorzy: Aleksandra Antoniak – Drożdż, Katarzyna Gembalczyk, Robert Kmieciak, Alfred Staszak, Paweł Pik, Mariusz Krasoń, Piotr Wójtowicz, Dariusz Korneluk i Jacek Bilewicz.

Nowo powołana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Pani Prokurator Joanna Garus, Pani Prokurator Małgorzata Szeroczyńska i Pan Prokurator Robert Wypych.

W trakcie obrad dokonano zmiany statutu Stowarzyszenia oraz podjęto dwie uchwały: w przedmiocie nasilenia represji wobec niezależnych oskarżycieli publicznych oraz w sprawie sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury.

Dziękujemy szanownym gościom i naszym członkom, którzy przybyli do Warszawy z całej Polski za inspirujące obrady i czas poświęcony Stowarzyszeniu.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.