Międzynarodowe instytucje zabierają głos w sprawie planowanych zmian w ustroju sądów powszechnych w Polsce.

Portal Constitutionnet.org opublikował artykuł (autorstwa polskiego think-tanku INPRIS) dotyczący planowanych w Polsce zmian w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Wynika z niego, iż planowane przez Prawo i Sprawiedliwość reformy, które odbywają się z pominięciem debaty publicznej i dialogu ze środowiskami prawniczymi, nakierowane są na przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą, przy jednoczesnym zachwianiu konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy.
http://www.constitutionnet.org/news/redefining-judicial-independence-poland

Przypomnijmy, że jest to kolejny głos na arenie międzynarodowej krytycznie oceniający planowane przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobro zmiany. W kwietniu tego roku Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) sporządziła opinię na wniosek polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazała w niej, iż rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o KRS w istotnie szkodliwy sposób wpłyną na niezawisłość sędziów oraz niezależność sądów. Pozostają one także w sprzeczności do standardów oraz wartości i zasad reprezentowanych przez państwa członkowskie UE.
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Members/rfc_krs_pl_opinion_encj_eb_30_1_2017_final.pdf

Równie krytyczny głos zawarło OBWE w końcowej opinii dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw.
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/7052/file/305_JUD_POL_5May2017_Final_pl.pdf

Portal Constitutionnet.org jest prowadzony przez Międzynarodowy Instytut Demokracji i Wspierania Wyborów (IIDEA). IIDEA jest międzyrządową organizacją zrzeszającą m.in. takie kraje jak Norwegia, Szwecja, RFN, Holandia, Australia, Hiszpania czy Finlandia. Organizacja założona została w celu wspierania ustrojów demokratycznych i konstytucyjnych na świecie.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.