Konferencja naukowa

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” zaprasza prokuratorów, sędziów, asesorów, studentów i wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. „Prokuratura w Polsce w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe”, która odbędzie się w piątek 9 marca 2018 roku w Warszawie. Partnerem konferencji jest Zakład Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program konferencji

10:00-10:15 Otwarcie konferencji
dr hab. Tomasz Słomka – Kierownik Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
prok. Krzysztof Parchimowicz – Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Panel I – Wyzwania ustrojowe – moderator: Andrzej Kaucz, prokurator w stanie spoczynku
10:15-11:00 Prokuratura a konstytucja – prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (UW), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
11:00-11:30 Niezależność prokuratury – prof. dr hab. Marek Chmaj (Uniw. SWPS)
11:30-12:00 Niezależność prokuratora – dr hab. Jacek Zaleśny (UW)
12:00-12:30 Pozycja ustrojowa prokuratury w świetle standardów europejskich i międzynarodowych – prok. Jacek Bilewicz

Panel II – Wyzwania procesowe – moderator: prok. Jarosław Onyszczuk
13:00-13:30 Sędzia śledczy – anachronizm czy konieczność? – prof. dr hab. Piotr Kardas (UJ), Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
13:30-14:00 Śledczy czy oskarżyciel? Koncepcja roli prokuratora w postępowaniu karnym – sędzia Stanisław Zabłocki, Prezes Sądu Najwyższego
14:00-14:30 Postępowanie przygotowawcze na rozdrożu – prok. dr Małgorzata Szeroczyńska
14:30-15:15 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres lexsuperomnia@gmail.com do dnia 28 lutego 2018 r.