Konferencja naukowa

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” zaprasza prokuratorów, sędziów, asesorów, studentów i wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. „Prokuratura w Polsce w XXI wieku – wyzwania ustrojowe i procesowe”, która odbędzie się w piątek 9 marca 2018 roku w Warszawie. Partnerem konferencji jest Zakład Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program konferencji

10:00-10:15 Otwarcie konferencji
dr hab. Tomasz Słomka – Kierownik Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
prok. Krzysztof Parchimowicz – Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Panel I – Wyzwania ustrojowe – moderator: Andrzej Kaucz, prokurator w stanie spoczynku
10:15-11:00 Prokuratura a konstytucja – prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (UW), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
11:00-11:30 Niezależność prokuratury – prof. dr hab. Marek Chmaj (Uniw. SWPS)
11:30-12:00 Niezależność prokuratora – dr hab. Jacek Zaleśny (UW)
12:00-12:30 Pozycja ustrojowa prokuratury w świetle standardów europejskich i międzynarodowych – prok. Jacek Bilewicz

Panel II – Wyzwania procesowe – moderator: prok. Jarosław Onyszczuk
13:00-13:30 Sędzia śledczy – anachronizm czy konieczność? – prof. dr hab. Piotr Kardas (UJ), Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
13:30-14:00 Śledczy czy oskarżyciel? Koncepcja roli prokuratora w postępowaniu karnym – sędzia Stanisław Zabłocki, Prezes Sądu Najwyższego
14:00-14:30 Postępowanie przygotowawcze na rozdrożu – prok. dr Małgorzata Szeroczyńska
14:30-15:15 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres lexsuperomnia@gmail.com do dnia 28 lutego 2018 r.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.