Sędziowie i Prokuratorzy apelują o obecność 3 i 4 lipca 2018 r. pod Sądem Najwyższym

Drodzy Koledzy i Koleżanki Prawnicy!

3 i 4 lipca chcemy dać wsparcie Sędziom Sądu Najwyższego. Prosimy Was abyście w tych dniach zjawili się na placu Krasińskich.

Sędziowie Sądu Najwyższego, na czele z Panią Prezes Małgorzatą Gersdorf chcą czwartego lipca o godzinie 8 rano stawić się normalnie w miejscu swojej pracy. Spodziewamy się jednak, że nasze Władze będą blokować dostęp do budynku i utrudniać wykonywanie przez nich obowiązków.

Jak wiadomo, od momentu uchwalenia ustaw władza polityczna chce, wbrew zapisom Konstytucji, za pomocą zwykłej ustawy wprowadzić zależnych od niej sędziów do składu sędziów Sądu Najwyższego. Nie godzimy się na to. Dotychczasowy skład, niezależnie od indywidualnych ocen, jest ostatnią ważną instytucją, która stoi na straży porządku prawnego w Polsce.

Każdy z nas całym swoim orzecznictwem udowadniał wielokrotnie przestrzeganie standardów zawartych w najważniejszym akcie prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś nadszedł czas, aby to zamanifestować, przychodząc pod budynek Sądu Najwyższego.

W środę chcemy utworzyć symboliczny łańcuch wsparcia, który obejmie budynek Sądu, a samym sędziom da odwagę w zmierzeniu się z próbą bezprawnego odwołania ich. Będą tam również media, spodziewamy się też tysięcy Polaków, nie może tam również zabraknąć sędziów z sądów różnych szczebli i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zapraszamy sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, członków stowarzyszeń prawniczych i organizacji pozarządowych.

3 lipca o godzinie 20.00 spotykamy się na placu Krasińskich. 4 lipca o 8 rano chcemy być z nimi, pojawmy się, zabierzmy nasze togi, aby pokazać, że wszyscy prawnicy wspierają obronę prawa.
Następnie przez cały dzień wspierać ich będziemy na placu obok Sądu.

Wesprzyjmy Nasze Koleżanki i Naszych Kolegów z Sądu Najwyższego!

Bądźmy 3 i 4 lipca razem pod Sądem Najwyższym!

Warszawa, 1 lipca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.