Wojciech Sadrakuła – prokurator, którego rzecznik dyscyplinarny ściga za krzewienie wiedzy o Konstytucji wśród młodzieży

Kim jest prokurator, którego rzecznik dyscyplinarny ściga za krzewienie wiedzy o Konstytucji wśród młodzieży?

Prokurator Wojciech Sadrakuła od 4 marca 2016 roku pozostaje w stanie spoczynku. Karierę prawniczą rozpoczął 40 lat wcześniej. Prokuratorem był do czasu stanu wojennego, kiedy odszedł z służby i został radcą prawnym. Powrócił do prokuratury w 1990 roku i pracował w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie, także jako zastępca Prokuratora Rejonowego.

zdjęcie PAP/Jakub Kamiński

W 1997 roku został delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pracował w Departamencie Legislacyjno-Prawnym, z czasem obejmując funkcję naczelnika Wydziału Prawa Karnego, a później dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego.

Po utworzeniu Prokuratury Krajowej prok. Wojciech Sadrakuła został wicedyrektorem Biura Spraw Konstytucyjnych. W kwietniu 2001 roku otrzymał tytuł prokuratora Prokuratury Krajowej.

Za czasów pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości przez Hannę Suchocką prok. Wojciech Sadrakuła był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, następnie w 2001 roku został powołany na stanowisko sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej ds. reformy prawa karnego przy Prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim.

W czasie swojej pracy w Prokuraturze Krajowej prok. Sadrakuła wiele lat występował przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pytany o sprawy, w których stawał przed Trybunałem Konstytucyjnym, a które z perspektywy czasu ocenia jako najważniejsze, prok. Sadrakuła wspomina sporządzanie wniosków dotyczących zakresu stosowania przymusu bezpośredniego przez służby takie jak Policja czy Straż Graniczna, a także wniosków dotyczących środków inwigilacyjnych wobec obywateli. Wskutek tych spraw, a nadto spraw, w których ówczesna Prokuratura Krajowa popierała stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny wyraźnie ograniczył możliwości stosowania inwigilacji obywateli przez służby.

Będąc dyrektorem Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości prok. Wojciech Sadrakuła należał do twórców tych rozwiązań prawnych, które doprowadziły do historycznej zmiany ustroju prokuratury, czyli jej odłączenia od struktur władzy wykonawczej i zakończenia unii personalnej Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Pan prok. Wojciech Sadrakuła odszedł w stan spoczynku w dniu wejścia w życie nowego Prawa o prokuraturze, czyli w dniu rozpoczęcia w prokuraturze „dobrej zmiany”. Stan spoczynku to czas, kiedy prokurator wypoczywa po latach ciężkiej pracy. Wypoczywając może jednocześnie znaleźć czas na to, by podzielić się swoją wiedzą z młodszymi kolegami lub młodzieżą szkolną. A któż może mieć lepsze kompetencje, by opowiedzieć młodzieży o Konstytucji niż prawnik, który kilkadziesiąt lub więcej razy stawał przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Dzisiaj jest to przewinieniem dyscyplinarnym?