Wojciech Sadrakuła – prokurator, którego rzecznik dyscyplinarny ściga za krzewienie wiedzy o Konstytucji wśród młodzieży

Kim jest prokurator, którego rzecznik dyscyplinarny ściga za krzewienie wiedzy o Konstytucji wśród młodzieży?

Prokurator Wojciech Sadrakuła od 4 marca 2016 roku pozostaje w stanie spoczynku. Karierę prawniczą rozpoczął 40 lat wcześniej. Prokuratorem był do czasu stanu wojennego, kiedy odszedł z służby i został radcą prawnym. Powrócił do prokuratury w 1990 roku i pracował w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie, także jako zastępca Prokuratora Rejonowego.

zdjęcie PAP/Jakub Kamiński

W 1997 roku został delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pracował w Departamencie Legislacyjno-Prawnym, z czasem obejmując funkcję naczelnika Wydziału Prawa Karnego, a później dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego.

Po utworzeniu Prokuratury Krajowej prok. Wojciech Sadrakuła został wicedyrektorem Biura Spraw Konstytucyjnych. W kwietniu 2001 roku otrzymał tytuł prokuratora Prokuratury Krajowej.

Za czasów pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości przez Hannę Suchocką prok. Wojciech Sadrakuła był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, następnie w 2001 roku został powołany na stanowisko sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej ds. reformy prawa karnego przy Prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim.

W czasie swojej pracy w Prokuraturze Krajowej prok. Sadrakuła wiele lat występował przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pytany o sprawy, w których stawał przed Trybunałem Konstytucyjnym, a które z perspektywy czasu ocenia jako najważniejsze, prok. Sadrakuła wspomina sporządzanie wniosków dotyczących zakresu stosowania przymusu bezpośredniego przez służby takie jak Policja czy Straż Graniczna, a także wniosków dotyczących środków inwigilacyjnych wobec obywateli. Wskutek tych spraw, a nadto spraw, w których ówczesna Prokuratura Krajowa popierała stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny wyraźnie ograniczył możliwości stosowania inwigilacji obywateli przez służby.

Będąc dyrektorem Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości prok. Wojciech Sadrakuła należał do twórców tych rozwiązań prawnych, które doprowadziły do historycznej zmiany ustroju prokuratury, czyli jej odłączenia od struktur władzy wykonawczej i zakończenia unii personalnej Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Pan prok. Wojciech Sadrakuła odszedł w stan spoczynku w dniu wejścia w życie nowego Prawa o prokuraturze, czyli w dniu rozpoczęcia w prokuraturze „dobrej zmiany”. Stan spoczynku to czas, kiedy prokurator wypoczywa po latach ciężkiej pracy. Wypoczywając może jednocześnie znaleźć czas na to, by podzielić się swoją wiedzą z młodszymi kolegami lub młodzieżą szkolną. A któż może mieć lepsze kompetencje, by opowiedzieć młodzieży o Konstytucji niż prawnik, który kilkadziesiąt lub więcej razy stawał przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Dzisiaj jest to przewinieniem dyscyplinarnym?

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.