Zaproszenie na warsztaty dotyczące przemocy wobec kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Vital Voices oraz Fundacja Avon dla Kobiet zapraszają prokuratorów na interaktywne szkolenie dotyczące przemocy wobec kobiet, które odbędzie się w ramach projektu Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy.

Szkolenie jest skierowane do osób na co dzień pracujących z kobietami doświadczającymi przemocy – sędziów, prokuratorów, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szczególnie ważny jest udział prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania w sprawach o przemoc domową i seksualną. 

Program szkolenia obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne problemu – celem szkolenia jest jednak nie tylko pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników, ale również uwrażliwienie ich na to, z jak istotnym zagadnieniem mają do czynienia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 roku w godzinach 10-17, w Hotelu Sofitel Victoria (Warszawa, ul. Królewska 11); przewidziany jest poczęstunek.

Szkolenie ma charakter bezpłatny. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem.

W celu dokonania zgłoszenia albo zasięgnięcia dalszych informacji prosimy o kontakt na adres ada.tyminska@cpk.org.pl lub pod numerem telefonu 604 4022994 (Urszula Nowakowska).
Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.