Zaproszenie na warsztaty dotyczące przemocy wobec kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Vital Voices oraz Fundacja Avon dla Kobiet zapraszają prokuratorów na interaktywne szkolenie dotyczące przemocy wobec kobiet, które odbędzie się w ramach projektu Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy.

Szkolenie jest skierowane do osób na co dzień pracujących z kobietami doświadczającymi przemocy – sędziów, prokuratorów, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szczególnie ważny jest udział prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania w sprawach o przemoc domową i seksualną. 

Program szkolenia obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne problemu – celem szkolenia jest jednak nie tylko pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników, ale również uwrażliwienie ich na to, z jak istotnym zagadnieniem mają do czynienia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 roku w godzinach 10-17, w Hotelu Sofitel Victoria (Warszawa, ul. Królewska 11); przewidziany jest poczęstunek.

Szkolenie ma charakter bezpłatny. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem.

W celu dokonania zgłoszenia albo zasięgnięcia dalszych informacji prosimy o kontakt na adres ada.tyminska@cpk.org.pl lub pod numerem telefonu 604 4022994 (Urszula Nowakowska).
Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.