VII Gala Nagrody Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy

Tradycyjnie w Lublinie, mieście Zbigniewa Hołdy, 17 listopada 2017 r. odbyło się wręczenie Nagrody Stowarzyszenia, które powstało, by upamiętnić działalność i dorobek Profesora.
W 2018 r. laureatami Nagrody zostali Jakub Hartwich i Adrian Glinka, uczestnicy protestu w obronie praw i godności osób niepełnosprawnych. Decyzję Kapituły Nagrody przedstawił profesor Andrzej Rzepliński, zaś laudację na cześć laureatów wygłosił profesor Zbigniew Lasocik.
Panowie Adrian Glinka i Jakub Hartwich przypomnieli powody i cel protestu w Sejmie oraz innych jego uczestników. Zapewnili, że dalej będą walczyć o godność i poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Wypowiedzi laureatów wzruszeni uczestnicy Gali nagrodzili owacją na stojąco.

Źródło: Twitter @MicWawrykiewicz

W trakcie uroczystości odczytano listę wszystkich uczestników protestu, który trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r. Wielkie wrażenie na zebranych wywołał film przywołujący pamięć o najtrudniejszych jego momentach.
W Gali wzięli udział przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, władz samorządowych Lublina i województwa lubelskiego, naukowcy i prawnicza młodzież. Nasze Stowarzyszenie na lubelskiej Gali reprezentował prezes zarządu.