VII Gala Nagrody Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy

Tradycyjnie w Lublinie, mieście Zbigniewa Hołdy, 17 listopada 2017 r. odbyło się wręczenie Nagrody Stowarzyszenia, które powstało, by upamiętnić działalność i dorobek Profesora.
W 2018 r. laureatami Nagrody zostali Jakub Hartwich i Adrian Glinka, uczestnicy protestu w obronie praw i godności osób niepełnosprawnych. Decyzję Kapituły Nagrody przedstawił profesor Andrzej Rzepliński, zaś laudację na cześć laureatów wygłosił profesor Zbigniew Lasocik.
Panowie Adrian Glinka i Jakub Hartwich przypomnieli powody i cel protestu w Sejmie oraz innych jego uczestników. Zapewnili, że dalej będą walczyć o godność i poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Wypowiedzi laureatów wzruszeni uczestnicy Gali nagrodzili owacją na stojąco.

Źródło: Twitter @MicWawrykiewicz

W trakcie uroczystości odczytano listę wszystkich uczestników protestu, który trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r. Wielkie wrażenie na zebranych wywołał film przywołujący pamięć o najtrudniejszych jego momentach.
W Gali wzięli udział przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, władz samorządowych Lublina i województwa lubelskiego, naukowcy i prawnicza młodzież. Nasze Stowarzyszenie na lubelskiej Gali reprezentował prezes zarządu.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.