Prokuratorzy uczcili 100-lecie niepodległości Polski i Sądu Najwyższego

Uroczystym wpisem do księgi pamiątkowej prokuratorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia uczcili jubileusz 100-lecia niepodległości Polski i Sądu Najwyższego:

Polsko, sprawiedliwość jest ostoją Twojej trwałości i mocy, zaś Konstytucja jest Twoim najwyższym prawem.
My – prokuratorzy ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia – w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, przyrzekamy Tobie, Polsko stać na straży praw przez Ciebie stanowionych dla dobra, rozwoju i bezpieczeństwa Twoich obywateli. Niech uświęcony w Konstytucji trójpodział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, już nigdy przez nikogo nie będzie kwestionowany.
Polsko, bądź przez kolejne setki lat demokratycznym państwem prawa, w którym jest miejsce dla każdego, bez względu na rasę, płeć i religię.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.