Piękne karty z historii wymiaru sprawiedliwości i adwokatury.

Listopad i grudzień każdego roku jest okresem podsumowań, spotkań i konferencji. W wielu uczestniczyli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Godna jest odnotowania, z kilku powodów, konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenia: im. Prof. Zbigniewa Hołdy, IUSTITIA, THEMIS,a także ORA w Warszawie i Uniwersytet Warszawski. Odbyła się 7 grudnia 2018 r. w Collegium Iuridicum II. Jej przedmiot oddaje złożona nazwa: Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918 – 2018. Czy historia może nas czegoś nauczyć?

Wykład wprowadzający wygłosił prof. Adam Strzembosz. W wykładach panelowych prelegenci przedstawili najwybitniejsze sylwetki sędziów i adwokatów: adwokat Stanisław Rymar z lat 1918-1939, prof. Andrzej Friszke z lat 1944-1980, a sędzia SN Teresa Fleming-Kulesza z lat 1980-1981 i okresu stanu wojennego.

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda otworzyła panel drugi, dyskusyjny, pytaniem o konsolidację środowisk prawniczych i ich reakcję na zmiany organizacyjno-prawne, które przeprowadzano w prokuraturze od marca 2016 roku.

Prokurator Krzysztof Parchimowicz biorąc udział w dyskusji podniósł 3 wątki. Stwierdził, że nawiązana w trudnym okresie współpraca środowisk prawniczych, powinna być ciągle doskonalona i rozwijana. Uznał, że „zaskorupienie” poszczególnych środowisk było powodem początkowego osamotnienia prokuratorów. Gratulując postaw sędziom i adwokatom zauważył, że podobne zachowania prokuratorów w czasie stanu wojennego powinny być jednym z elementów budowy naszego etosu zawodowego.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.