Prokuratura Okręgowa w Warszawie pyta o listę członków założycieli Stowarzyszenia Lex Super Omnia

Procesem rejestracji prokuratorskiego Stowarzyszenia „Lex super omnia”, które w statucie ma wpisaną obronę niezależności śledczych i chce ich chronić przed ewentualnymi naciskami nowego kierownictwa, zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Szefem tej jednostki jest Paweł Wilkoszewski, zaufany człowiek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, a w przeszłości jego asystent.

Prokuratura pyta o listę członków nowego stowarzyszenia – artykuł Ewy Ivanovej z 13 czerwca 2016 r.