Prokuratura Okręgowa w Warszawie pyta o listę członków założycieli Stowarzyszenia Lex Super Omnia

Procesem rejestracji prokuratorskiego Stowarzyszenia „Lex super omnia”, które w statucie ma wpisaną obronę niezależności śledczych i chce ich chronić przed ewentualnymi naciskami nowego kierownictwa, zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Szefem tej jednostki jest Paweł Wilkoszewski, zaufany człowiek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, a w przeszłości jego asystent.

Prokuratura pyta o listę członków nowego stowarzyszenia – artykuł Ewy Ivanovej z 13 czerwca 2016 r.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.