Sprostowanie

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia informuje, że w Raporcie „Prokuratura w pandemii czy  pandemia w prokuraturze” w rozdziale IV Nagrody, na stronach 54-55 omyłkowo wskazano, że Pani prokurator Anna Gomulska „od 2017 r.  prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, w 2018 r. uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wydział do spraw wojskowych, w 2019 otrzymała nagrodę finansową w wysokości 8000 zł.

W treści wskazanej informacji przyimek do wskutek oczywistej omyłki pisarskiej został zastąpiony przyimkiem od. Całość przywołanego zdania w ten sposób mogła błędnie zasugerować rok powołania Pani prokurator na pierwszy stopień prokuratorski, podczas gdy zainteresowana została na wskazane stanowisko powołana w okresie wcześniejszym.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

Informacje zawarte w Raporcie w pozostałym zakresie dotyczącym Pani prokurator  Anny Gomulskiej znajdują odzwierciedlenie w informacji Prokuratury Regionalnej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2020 roku (sygnatura RP IV IP 1.2020) oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie (sygnatura PO V IP 2.2020).

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.