Prokuratura w pandemii, czy pandemia w prokuraturze? RAPORT Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia od czterech lat patrzy na ręce tzw. „dobrej zmianie” w prokuraturze.

Co roku opracowujemy i publikujemy raport o sytuacji w prokuraturze, poszukując efektów zmian kadrowych, nowych pragmatyk i wytycznych. Nasz kolejny raport potwierdza dotychczasowe ustalenia, iż głównym celem „reform” była wymiana kadrowa prokuratorów, a nie usprawnienie funkcjonowania, poprawa merytorycznej pracy czy szybkości prowadzonych postępowań przygotowawczych. Nie podjęto bowiem jakichkolwiek działań o charakterze prawnym czy organizacyjnym, które pozwoliłyby na sformułowanie odmiennej konkluzji. Powyższe potwierdzają dane statystyczne za lata 2016 – 2019, które wskazują na systematyczny wzrost postępowań długotrwających, co oznacza naruszenie prawa obywatela do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Raportem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia pt. „Prokuratura w pandemii, czy pandemia w prokuraturze? (PDF)

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.