Uchwała zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 24 lutego 2022 r. w sprawie solidarności z narodem ukraińskim w obliczu napaści na ich Ojczyznę