Decyzje o przeniesieniu prokuratora mogą być obarczone istotną wadą prawną

Czy zdegradowani prokuratorzy są prawidłowo umocowani do wykonywania obowiązków służbowych w jednostkach do których zostali przeniesieni? Czy powołanie na stanowisko służbowe i przeniesienie na inne miejsce służbowe to pojęcia tożsame? Jaki jest status zawodowy prokuratorów faktycznie zdegradowanych, a zdaniem Prokuratury Krajowej jedynie przeniesionych na inne stanowiska służbowe?
O tym w artykule prok. Katarzyny Kwiatkowskiej, współzałożycielki Stowarzyszenia Lex Super Omnia, opublikowanym na stronach Rzeczpospolitej.

Link do artykułu tutaj.