Nagroda dla prokuratora Krzysztofa Parchimowicza

Z radością informujemy, że Pan prokurator Krzysztof Parchimowicz otrzymał nagrodę od Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego „za niezłomność i poświęcenie w obronie praworządności, za walkę o etos i honor polskiej Prokuratury.”

Fundacja Polcul jest polonijną organizacją działającą w Australii, założoną w 1980 roku przez Jerzego Bonieckiego. Jej celem jest popieranie niezależnych i pro-demokratycznych społecznych inicjatyw. Fundacja od powstania podkreśla swą niezależność i stoi ponad podziałami światopoglądowymi, ponad polityką partyjną i ponad ideologią.

Głównym celem Polculu jest promowanie zaangażowania i gospodarności w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Znalazło to wyraz w ukierunkowaniu Polculu na nagradzanie „małych bohaterów”, ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie, często na poziomie lokalnym, ale także czynią to skutecznie, zarażając przy tym duchem społecznikowskim swoje otoczenie.

Gratulujemy Panu prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi!